Trends en ontwikkelingen 2020

Terugblik 2019
In 2019 kreeg de al ingezette trend van sociaal incasseren nog meer vorm. Daarnaast bleven digitalisering en automatisering belangrijke trends. Deze trends zetten zich ook in 2020 door, aangevuld met nieuwe trends die zijn ontstaan. We zetten de drie belangrijkste trends in 2020 voor je op een rijtje:

1. Integrale aanpak terugdringen schulden

In Nederland zijn problematische schulden een belangrijk maatschappelijk probleem. Schuldenproblematiek in Nederland is zichtbaarder dan ooit. De afgelopen jaren is dit thema, mede dankzij aandacht vanuit het kabinet en ons Koningshuis, steeds meer uit de taboesfeer geraakt. De keerzijde van deze goedbedoelde aandacht is dat er ook een wildgroei van hulpverlenende instanties is ontstaan. Hierdoor zien mensen vaak door de bomen het bos niet meer.

In 2020 zet Nederland een belangrijke stap richting een integrale aanpak van de schuldenproblematiek. Daarin hebben alle belanghebbende partijen, van deurwaarders en bedrijven tot hun klanten en schuldhulpverleners, een rol. Met als doel om (dreigende) problemen zo vroeg mogelijk te identificeren, en vervolgens zo snel mogelijk adequate hulp aan te bieden.

Een voorbeeld is de Schuldhulproute, waarbij GGN een van de partners is uit de deurwaardersbranche. De nieuwe aanpak moet leiden tot eerdere en effectievere aanpak van financiële problemen. Daarbij wordt meteen afgerekend met de fragmentatie die er nu is.

Commercieel directeur bij GGN, Kees van den Heuvel:

“Waarom allemaal het wiel opnieuw uitvinden en versnipperde initiatieven lanceren? Het is beter om onze krachten te bundelen en samen op te trekken.”

2. Personalisatie

De trend van data gebruiken om je klanten te segmenteren, is inmiddels in een groot deel van de deurwaardersbranche omarmd. Niet langer wordt iedereen over één kam geschoren. Er is oog voor verschillende mensen in verschillende situaties. In 2020 zet deze trend door, maar gaan we ook een nieuwe fase in. Als je je klanten hebt leren kennen, moet er wel een mogelijkheid zijn om ze ook echt een oplossing op maat te bieden. Dat gaat verder dan alleen het aanbieden van een betalingsregeling.

In 2020 gaan spelers in de deurwaarderbranche verder door de segmentatie van hun database te gebruiken voor een persoonlijke aanpak. Het is steeds belangrijker om verschillende typen mensen op verschillende manieren aan te spreken. Daarnaast verdient ook ieder mens – die te maken krijgt met schulden – een oplossing op maat. Deze meer persoonlijke aanpak is niet alleen socialer, maar levert uiteindelijk ook meer op. Dat is ook echt terug te zien in de cijfers.


Van den Heuvel:

“Als mensen bijvoorbeeld aan een baan worden geholpen en daarmee weer inkomen genereren, zien we dat de geldstroom op gang komt. Hoe langer de mensen de baan hebben, hoe meer geldstroom GGN ziet.”

Ook bij het doorverwijzen naar schuldenapp fiKks ziet GGN een positief resultaat. Wel is dit afhankelijk van het type persoon met een betalingsachterstand, de zogenoemde persona.

3. Realistisch incasseren

Soms helpt het om mensen met schulden streng aan te pakken. Maar veel vaker – en nu meer dan ooit – zijn aandacht en hulp nodig. In de deurwaardersbranche wordt bij zo’n aanpak vaak gesproken van sociale incasso. De vraag is of dat wel juist is.

Jos Versteeg, manager incasso bij Woonstad, vertelt in een interview met GGN dat hij dat anders ziet.

Versteeg:

”Sociaal vind ik geen goed woord, want het suggereert de verkeerde dingen. Realistisch incasseren is: je levert maatwerk op een dossier. Dat het sociaal uitpakt, is mooi en logisch. Maar het blijft een gevolg van de aanpak en niet van de insteek.”

Door nieuwe inzichten en op basis van data-analyse is er bewustwording opgetreden bij veel deurwaarders- en incassobureaus, maar ook bij opdrachtgevers.

Voorheen kreeg elke Nederlander met schulden dezelfde behandeling door de deurwaarder, met uiteindelijk ook dwangmiddelen als huisuitzettingen en loonbeslagen. Maar nu weten we dat het overgrote deel simpelweg niet kán betalen. Welk effect heeft het dan om deze mensen met een gerechtelijk vonnis daartoe te dwingen? Precies, dat heeft geen effect. Rekening houden met de situatie van een persoon is eenvoudigweg realistisch, het sociale aspect is daarvan slechts een positieve bijwerking.

Van den Heuvel:

“Naar mijn mening staat het woord sociaal er over een paar jaar niet meer bij. Ik verwacht namelijk dat deze manier van incasseren in 2025 de norm is.”

Reacties

Geef een reactie