Werken met betaalprofielen biedt kansen voor socialer incasseren

3 minuten | Sociaal incasseren

- PERSBERICHT -
'Door te werken met betaalprofielen zijn mensen met financiële problemen beter te identificeren en kan voorkomen worden dat haar of zijn schulden door de inning onnodig oplopen. Ook zorgt het voor een beter inningsresultaat en een efficiënter inningsproces.' [Bron: eindrapportage Decisio]

Afbeelding: ‘De vijf type ‘betalers’ van GGN; elk met een eigen naam en gezicht’

 

Zo concludeert Decisio in haar eindrapportage van het onderzoek naar betaalprofielen voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. “Ook de betaalprofielen van GGN worden in het rapport genoemd. Ze worden omschreven als het bekendst en spreken door hun benaming tot de verbeelding. Een conclusie waar we erg blij mee zijn.”

Persoonlijke aanpak

“Mensen in hokjes plaatsen. Eigenlijk houden we daar niet van”, zegt Laurens Ruster, manager Advanced Analytics bij GGN. “Maar om eerlijk te zijn: het is voor ons wel dé manier om te zorgen dat zelfs de slechtst betalende klant van onze opdrachtgever, alsnog zijn facturen betaalt. Want daardoor zijn ze veel persoonsgerichter te benaderen.”

Toepassing

Betaalprofielen worden onder andere gebruikt om maatwerk te leveren bij het benaderen van mensen met betalingsproblemen, stelt het rapport. Zo worden keuzes gemaakt voor communicatiekanalen, al of niet actieve toenadering, tone of voice, taalgebruik en beeldmateriaal. “En dat heeft effect!”, licht Laurens toe. “De persoonsgerichte benadering zit ‘m voor ons in drie aspecten: tone of voice, timing en kanaalkeuze. Deze aspecten helpen ons hóe de mensen te benaderen, op welk moment en via welk communicatiekanaal.” Lees erover in het blog van Laurens.

Effectief incasseren op basis van betaalprofielen

De database van GGN bevat zo goed als alle wanbetalers van Nederland: ruim 3,6 miljoen mensen. Deze mensen zijn tot in de puntjes gemonitord en geanalyseerd. Wat bleek? Globaal zijn deze mensen op te splitsen in vijf type ‘betalers’. Vijf typen die een naam en een gezicht hebben gekregen, om ze zo persoonsgericht mogelijk te benaderen. Lees erover in het blog van Laurens.

Het effect

Het inningsproces van GGN is socialer geworden, maar ook effectiever. “Nu wij weten wie de laat- of niet-betalende klanten van onze opdrachtgevers zijn, benaderen wij ze veel persoonsgerichter”. “In veel van de portefeuilles die we in beheer hebben, zijn de geslaagde incasso’s binnen de aangegeven termijn met 20 tot 30% gestegen.”

Reacties

Geef een reactie