Kwaliteitsgarantie

GGN is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid richting opdrachtgever alsmede hun klanten die wij behandelen als onze klanten. GGN wil de meest succesvolle organisatie in creditmanagement zijn en streeft daarom naar kwaliteit in alle facetten van de bedrijfsvoering. GGN is continu alert op het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Door onze solide organisatie en de inbedding van een eigen landelijk deurwaardersnetwerk hoef je je nergens zorgen over te maken.

Maatschappelijk betrokken

In onze strategie staan maatschappelijke betrokkenheid en duurzame oplossingen voor mensen met schulden centraal. GGN ziet het als haar verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de maatschappij. Met dit uitgangspunt is gewerkt aan een breed gedragen en toekomstbestendig MVO beleid.

ISO 26000

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke behoefte (bij organisaties en hun belanghebbenden) is de zelfverklaring ISO 26000 ontwikkeld.
Onze zelfverklaring is getoetst door NEN o.b.v. ISO 26000 normen en geregistreerd op het NEN platform.

SRCM

De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader voor deelnemers bij het uitvoeren van hun incassotraject, rekening houdend met de persoonlijke situatie van klanten. Daarnaast bevat de norm nog andere MVO-kaders, op het gebied van o.a. werkgeverschap en inkoop. GGN voldoet aan de gestelde eisen.

MVO 1MVO 2

 

 

 


ISO 9001:2015 en KBvG normen voor kwaliteit

         

GGN is al geruime tijd gecertificeerd volgens de internationale ISO 9001:2015 norm en heeft daarmee een hoogwaardig, volwassen en gecertificeerd managementsysteem voor kwaliteit. Maar het gaat verder. We werken aan de hand van eigen richtlijnen, die zelfs een aanscherping zijn van de normen die de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) hanteert.
Vanzelfsprekend  zijn alle (toegevoegd / kandidaat-) gerechtsdeurwaarders van GGN lid van de KBvG en is GGN tevens in het bezit van een positief toetsingverslag van de KBvG (voor het voldoen aan de kwaliteitsnormen) welke in oktober 2019 opnieuw voor twee jaar is ontvangen. De KBvG heeft kwaliteitsnormen opgesteld die ontleend zijn aan de procesgang van een gerechtsdeurwaarders-kantoor.


ISO 27001:2013

Ook is GGN al geruime tijd gecertificeerd volgens de internationale  ISO-27001 norm en heeft daarmee een hoogwaardig, volwassen en gecertificeerd managementsysteem voor informatiebeveiliging met een volledige scope. Daarmee beveiligt GGN de data van jou en jouw klanten op een effectieve wijze en kan zij die informatiebeveiliging continu, meetbaar, naar een hoger niveau brengen. GGN heeft twee ervaren functionarissen voor de gegevensbescherming in dienst die toezien op de privacy van jouw en onze klanten.


ISAE3402 Assurancerapportage

ISAE – International Standard on Assurance Engagements – is een internationale standaard. Hiermee toont GGN met een gedetailleerde assurance-rapportage aan ‘in control’ te zijn. Bij GGN betekent dit dat we – bij het incasseren van de aan ons uit handen gegeven onbetaalde vorderingen van een opdrachtgever –  de relevante risico’s in voldoende mate beheersen. Met deze rapportage krijgen opdrachtgevers aantoonbaar zekerheid. Mede omdat in een assurance-rapportage ook het professionele oordeel van de externe accountant van GGN is opgenomen.

GGN levert betrouwbare assurance-rapportages. De kwaliteit is gewaarborgd dankzij de controle van een externe en gerenommeerde accountantsorganisatie. Dit geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om onze rapportages op waarde te schatten en te vergelijken met die van onze concurrenten.


Bureau Financieel Toezicht

GGN staat onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het BFT ziet onder andere toe op het voldoen aan de strenge financiële eisen van liquiditeit en solvabiliteit en of GGN een positieve bewaringspositie heeft voor de ontvangen gelden ten behoeve van jouw en onze klanten.