Duurzaam en betrokken ondernemen

In onze strategie staan maatschappelijke betrokkenheid en duurzame oplossingen voor mensen met schulden centraal.

Meest duurzame deurwaarder

GGN ziet het als haar verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de maatschappij. Met dit uitgangspunt heeft een aantal medewerkers met verschillende rollen en afkomstig uit verschillende afdelingen binnen GGN begin 2019 het initiatief genomen een MVO werkgroep te starten en vanuit hier te werken aan een breed gedragen en toekomstbestendig MVO beleid. Niet vanuit verplichtingen of verwachtingen van onze opdrachtgevers of de markt, maar omdat wij geloven dat een intrinsieke motivatie van onze medewerkers en directie de enige manier is om ons bedrijfsmodel geloofwaardig en onderscheidend te houden. Door dit voortdurend uit te dragen, streven wij er naar de meest duurzame incasso- en deurwaardersorganisatie van Nederland te blijven.

ISO 26000

In ons MVO beleid hebben we gekozen voor vier leidende thema’s:

    1. Milieu
    2. Dienstverlening
    3. Werkgeverschap
    4. Veiligheid & Privacy

Deze vier thema’s zijn gedefinieerd aan de hand van de ISO 26000 norm, een internationale richtlijn om duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen, en het Global Reporting Initiative (GRI) voor duurzaam ondernemen.

MVO

Implementatie

In 2019 in ons MVO beleid afgerond en in 2020 is volop ingezet op implementatie. Op elk thema zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht en nieuwe ambities gedefinieerd. Elk kwartaal selecteren we een aantal projecten. Zo zijn we in september 2020 een samenwerking aangegaan met JINC om kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand op weg te helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. En om onze medewerkers in staat te stellen zich betekenisvol in te zetten.

Certificering

GGN is toegelaten tot de SRCM deelnemers en de eerste audit is succesvol doorlopen. Hierbij hebben we onze ambities en doelstellingen op de acht normen van SRCM inzichtelijk gemaakt en ontvangen we de startkwalificatie SRCM. Binnen zes maanden vindt de tweede audit plaats, waarbij we de effectiviteit en resultaten van onze ambities en doelstellingen aantonen en waarmee we ons volgend jaar verwachten te certificeren voor SRCM.

Ook is onze MVO zelfverklaring getoetst door NEN op basis van ISO 26000 normen en geregistreerd op het NEN platform. Hiermee willen we transparantie bieden over ons MVO beleid en willen we aantonen dat we voldoen aan de geldende MVO kwaliteitsnormen. Als marktleider beseffen we dat wij de middelen in handen hebben om maatschappelijk verantwoord incasseren te verheffen tot de norm.

Maatschappelijk betrokken 2 MVO 2

 

 

 

Maatschappelijk betrokken 1

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Bekijk ons MVO beleid hier.