Duurzaam en betrokken ondernemen

In onze strategie staan maatschappelijke betrokkenheid en duurzame oplossingen voor mensen met schulden centraal.

Meest duurzame deurwaarder

GGN ziet het als haar verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de maatschappij. Met dit uitgangspunt heeft een aantal medewerkers met verschillende rollen en afkomstig uit verschillende afdelingen binnen GGN begin 2019 het initiatief genomen een MVO werkgroep te starten en vanuit hier te werken aan een breed gedragen en toekomstbestendig MVO beleid. Niet vanuit verplichtingen of verwachtingen van onze opdrachtgevers of de markt, maar omdat wij geloven dat een intrinsieke motivatie van onze medewerkers en directie de enige manier is om ons bedrijfsmodel geloofwaardig en onderscheidend te houden. Door dit voortdurend uit te dragen, streven wij er naar de meest duurzame incasso- en deurwaardersorganisatie van Nederland te blijven.

ISO 26000

In ons MVO beleid hebben we gekozen voor vier leidende thema’s:

    1. Milieu
    2. Dienstverlening
    3. Werkgeverschap
    4. Veiligheid & Privacy

Deze vier thema’s zijn gedefinieerd aan de hand van de ISO 26000 norm, een internationale richtlijn om duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen, en het Global Reporting Initiative (GRI) voor duurzaam ondernemen.

MVO

Implementatie

In 2019 in ons MVO beleid afgerond en in 2020 is volop ingezet op implementatie. Op elk thema zijn bestaande initiatieven in kaart gebracht en nieuwe ambities gedefinieerd. Elk kwartaal selecteren we een aantal projecten. Zo zijn we in september 2020 een samenwerking aangegaan met JINC om kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand op weg te helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. En om onze medewerkers in staat te stellen zich betekenisvol in te zetten.

Certificering

GGN is gecertificeerd volgens de SCRM-norm. De SRCM-norm voor Social & Responsible Credit Management geeft een concreet kader voor deelnemers bij het uitvoeren van hun incassotraject, rekening houdend met de persoonlijke situatie van klanten. Daarnaast bevat de norm nog andere MVO-kaders op het gebied van o.a. werkgeverschap en inkoop.

Ook is onze MVO zelfverklaring getoetst door NEN op basis van ISO 26000 normen en geregistreerd op het NEN platform. Hiermee willen we transparantie bieden over ons MVO beleid en willen we aantonen dat we voldoen aan de geldende MVO kwaliteitsnormen. Als marktleider beseffen we dat wij de middelen in handen hebben om maatschappelijk verantwoord incasseren te verheffen tot de norm.

Tot slot beschikt GGN ook over de FSQS-NL certificering. FSQS-NL is een netwerk van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Met de FSQS kunnen deze instellingen aan toezichthouders aantonen dat hun leveranciers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Met de certificering voldoet GGN aan alle kwalificaties met betrekking tot beveiliging van data en naleving van de lokale regelgeving en gedragscodes.

Maatschappelijk betrokken 2MVO 2

 

 

Maatschappelijk betrokken 1

Klik op de afbeelding voor een grote weergave

Bekijk ons MVO beleid hier.