Toegankelijkheidsverklaring

GGN Mastering Credit B.V. streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ggn.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van GGN Mastering Credit B.V. is beschikbaar via de link https://www.ggn.nl

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.ggn.nl van GGN Mastering Credit B.V. voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 30-03-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-10-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van GGN Mastering Credit B.V. .
Functie: Directeur Sales en Marketing.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@ggn.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van GGN Mastering Credit B.V.

Eerste maatregelen zijn genomen.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.