Onbetaalde facturen?

Direct een opdracht indienen

  • Incassobureau & deurwaarder in één
  • Vooraf duidelijkheid over de kosten
  • 24/7 inzicht in je dossiers

Wat is gerechtelijke incasso?

Vaak wordt gedacht dat een incassobureau en deurwaarder hetzelfde doen. Maar beide hebben andere bevoegdheden. Een incassobureau mag alleen proberen de schulden te innen in opdracht van de schuldeiser door middel van het aanmanen, zoals: het sturen van brieven of door te bellen. Dit noemen we minnelijke incasso. Als een betaling uitblijft dan is de volgende stap een gerechtelijke procedure starten, dit is gerechtelijke incasso. Voor gerechtelijke incasso moet een gerechtsdeurwaarderskantoor ingeschakeld worden. Deze heeft op grond van de wet de wet ruimere bevoegdheden dan een incassobureau.

Gerechtsdeurwaarder en gerechtelijke incasso

Als je klant na alle brieven of telefoontjes toch niets betaald heeft of geen betalingsregeling is overeengekomen, dan kan dit leiden tot gerechtelijke incasso. Om een rechtszaak te mogen beginnen tegen een niet-betalende klant, moet je een deurwaarder inschakelen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding afgeven. Zonder dagvaarding kan  je geen rechtszaak beginnen. Het is wettelijk verplicht om je klant vooraf van deze vervolgstappen op de hoogte te stellen.

Een gerechtsdeurwaarder is een door de Koning benoemd openbaar ambtenaar met dwingende wettelijke bevoegdheden voor het innen van schulden . Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan wordt je klant opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Hiervoor ontvangt je klant een dagvaarding van de deurwaarder. Een deurwaarder kan daarnaast, in tegenstelling tot een incassobureau, maatregelen treffen als de uitspraak van de rechter niet wordt nageleefd. Dit kan uiteenlopen van beslag leggen tot ontruimingen. Ook is de deurwaarder verantwoordelijk voor het in bewaring geven van goederen en het toezicht houden bij openbare verkopingen. Daarnaast maakt de deurwaarder in sommige gevallen een proces-verbaal van constatering op. Het inzetten van gerechtelijke incasso vergroot dus de kans op betaling.

Gerechtelijke incasso in het proces

GGN is zowel incassobureau als deurwaarderskantoor en kan voor jou dus naadloos een gerechtelijk traject opstarten. Door onze uitgebreide kennis en ervaring, onze effectieve aanpak en landelijk netwerk van deurwaarders, ontzorgen wij jou volledig. Omdat onze deurwaarders landelijk verspreid zijn, hebben we veel lokale kennis van bedrijven en debiteuren. Je kan er dan ook van uitgaan dat wij iedere debiteur correct en met de benodigde aandacht behandelen.

Voordat we starten met gerechtelijke incasso treffen we de nodige voorbereidingen. Uiteraard starten we eerst met minnelijke incasso, waarin we je klant op meerdere manieren manen tot betaling of betalingsregeling. Het starten van gerechtelijke incasso brengt kosten met zich mee en waar mogelijk willen we voorkomen dat schulden onnodig hoog oplopen. Soms is gerechtelijke incasso onvermijdelijk. Voordat we hiertoe overgaan, controleren we in onze database hoe groot de kans is dat je klant wel of niet kan betalen. Hiermee kunnen we de kans op een succesvolle gerechtelijke procedure inschatten en onze opdrachtgevers adviseren. Pas als we deze stappen genomen hebben gaan we over tot gerechtelijke incasso. Ben je benieuwd of jij in aanmerking komt voor een gerechtelijke incasso? Laat je adviseren door een van onze adviseurs of vul direct een incassoformulier in.

Meer weten over onze online dienstverlening?

Wij helpen je graag verder.

Direct een opdracht indienen

Ben je al klant? Log dan direct in bij MijnGGN.

Mail ons

Chat met ons

088-3316678

We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur