Hoe deze crisistijd ons werk beïnvloedt

5 minuten | GGN | Sociaal incasseren

Edwin Slappendel, manager Klantteam

Vorige week lanceerde de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG) de campagne ‘Bellen is oplossen’. Zij roepen op om in contact te treden met de deurwaarder zodra de brief op de mat valt. Door contact te zoeken, vinden we oplossingen. Vanuit GGN ondersteunen we dit van harte. Edwin Slappendel vertelt over zijn belevingen in dit interview.

Interview met Edwin Slappendel, manager Klantteam

Edwin Slappendel is manager bij team Specials van GGN. Zij behandelen vorderingen die open staan bij bedrijven. Zijn team is gespecialiseerd in het in contact komen met bedrijven met een betalingsachterstand en met het vinden van de juiste aanpak om dit op te lossen. In deze crisistijd is dat niet anders. Wat wel anders is, is het type bedrijven dat belt en de acute problematiek die erachter schuil gaat. De coronacrisis brengt bedrijven die normaal gesproken prima kunnen betalen in acute betalingsnood, voor anderen is er veel onzekerheid en weer een hele andere categorie profiteert juist van deze crisis. Daarmee heeft deze crisis direct impact op de werkzaamheden van Edwin en zijn team.

Wat is er anders in je/jullie dagelijks werk met betrekking tot het coronavirus?

Dit is tweeledig. Vanuit opdrachtgevers krijgen we vaker het verzoek om de opdracht stil te leggen en worden er minder dossiers aan ons overgedragen. Veel opdrachtgevers vinden het ongepast om in deze tijd vorderingen over te dragen. Aan de andere kant krijgen we vanuit klanten die de vordering moeten betalen meer verzoeken tot uitstel van betaling.

Zijn er meer bedrijven die contact opnemen? Of juist minder?

Je merkt dat op dit moment niet iedereen ons gelijk belt. Het aantal telefoontjes is op dit moment nog maar licht gestegen. We zijn daarom heel blij met de campagne van de KBVG om juist in deze tijd met elkaar in contact te komen.

Zijn de vragen anders?

Vragen om uitstel of een verlaging van de regeling hebben we altijd, maar dat zijn er nu logischerwijs veel meer. De specialisten in het team moeten goed doorvragen om te bepalen of uitstel of verlaging terecht is. We zoeken altijd naar een oplossing waarbij zowel de klant als onze opdrachtgever geholpen wordt.

Zijn het andere bedrijven met problemen?

Ja. Je ziet duidelijk dat de overheid de ene branche wel helpt en de andere niet. Horeca, rijscholen, kappers liggen bijvoorbeeld helemaal stil en hebben van de een op andere dag geen inkomsten meer. Bedrijven zoals garages en schilders hebben het best druk. Maar juist daar moeten we alert zijn. Je mag de bedrijven niet over een kam scheren. Ook daar zijn er klanten die we nu tijdelijk moeten helpen.

Hoe weet je of en hoe een bedrijf wordt getroffen door de crisis?

Het effect is in de praktijk dat je door moet vragen waarom iemand in de problemen is gekomen.  De schulden die we nu in behandeling hebben zijn in de regel al ontstaan vóór de crisis. Maar ook als je branche niet is getroffen blijft het doorvragen. Als bijvoorbeeld een bedrijf wat goed draait, debiteuren heeft in een getroffen branche moet je ook kunnen helpen. Met name dat onderscheid, tussen niet kunnen en niet willen, is de specialiteit van de deurwaarder. Daarin worden we ondersteund door onze data.

“Er ontstaat een stuwmeer aan vorderingen, en dat is zorgwekkend”

Zie je meer vorderingen of juist minder?

Hier zit mijn grootste zorg op dit moment. Het is onvermijdelijk dat er meer vorderingen ontstaan. Je ziet echter dat opdrachtgevers terughoudend zijn met maatregelen en het overdragen van vorderingen op dit moment. Op die manier ontstaat er een stuwmeer aan vorderingen en dat is zorgwekkend. Schulden lopen op en problemen worden groter. Dat is onwenselijk.

Is de hoogte van de vordering anders?

Dat is nu nog niet het geval, maar straks wel.

Zijn de oplossingen die je biedt anders?

Jazeker. Wij proberen meer tijdelijke regelingen af te spreken en we nemen minder executiemaatregelen. Daarnaast gaan we voorzichtig om met faillissementsaanvragen.
Maar we kunnen niet alles opschorten. Dat zou betekenen dat we de problemen voor ons uit schuiven en straks alleen maar grotere schulden creëren.

Is de aanpak anders?

De aanpak is nog meer gericht op in gesprek komen. De campagne van onze beroepsorganisatie is daarom ook erg goed. De situatie bij veel bedrijven is van de ene op de andere dag veranderd. Het is belangrijk om bij problemen meteen in actie te komen. Neem contact met ons op en wij helpen met het zoeken naar een oplossing.

“Wij hebben speciale bedrijfspersona’s in crisistijd ontwikkeld”

Daarnaast passen wij onze aanpak aan op basis van de actuele problemen die we zien. Wij hebben hiervoor speciale bedrijfspersona’s in crisistijd voor ontwikkeld. Zo kiezen we voor een bedrijf dat direct geraakt wordt door de coronacrisis, de zogenaamde acute probleembetalers, nu voor schuldrust. Terwijl we bij bedrijven die juist profiteren van deze situatie, wij noemen deze groep de laatbetalers, wat strenger zijn en geen coulance zullen toepassen.

Kun je iedereen helpen?

We moeten realistisch zijn dat we niet iedereen kunnen helpen. Maar daar waar we in gesprek raken, is de kans het grootst om afspraken te maken die goed zijn voor de klant en de opdrachtgever.
Tegelijk zullen er ook bedrijven zijn die het ondanks alle hulp niet gaan redden. Ook dat inzicht moeten we hebben om bijvoorbeeld de pensioenpremie voor de werknemers veilig te stellen.

Waarmee kun je de bedrijven helpen?

Door een goede selectie te maken wie nú hulp nodig heeft. De bedrijfspersona’s helpen ons daarbij. Op basis van de maatregelen van de overheid kunnen wij heel goed voorspellen welke bedrijven het hardst geraakt worden. Deze kennis gebruiken wij om onze aanpak aan te passen. Wij kunnen niet het probleem oplossen, we kunnen wel helpen bij het vinden van de beste oplossing. Het is belangrijk dat de klant actief blijft in contact zoeken en de juiste gegevens aan te leveren.

Wat moet er anders? Wat kan GGN of een deurwaarder doen?

Het zou goed zijn als de gerechtsdeurwaarder en de werknemers van de kantoren meer vertrouwen krijgen. Er is soms veel weerstand waar wij ons werk voortzetten. Natuurlijk hebben wij daar begrip voor in deze tijd, maar onze werkzaamheden stilleggen is het probleem voor je uit schuiven.

“Juist de deurwaarder kan het verschil maken”

Juist de deurwaarder kan het verschil maken door de mensen die dat het hardst nodig hebben te helpen en degene die nu goed verdienen hun openstaande rekeningen te laten betalen.


Campagne ‘Bellen is oplossen’

Wil je meer weten over de campagne van de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG)? Kijk op www.bellenisoplossen.nl

Ook interessant voor jou?

Wij investeren continu in innovatie en samenwerking om onze dienstverlening te versterken. In onze artikelen, persberichten en blogs lees je hoe we dat doen.

Lees meer nieuws & artikelen

Samenwerken met GGN?

Meer weten hoe wij omgaan met data of over onze aanpak? Wij vertellen er graag meer over.

088-3316678