Aandacht betaalt zich letterlijk en figuurlijk terug

Kees van den Heuvel, Commercieel Directeur

Het is mijn missie om mensen met schulden te helpen. Want alleen op die manier pakken we de schuldenproblematiek in Nederland aan. We geven onze klanten aandacht en helpen ze bijvoorbeeld aan een baan of een buddy. En dat pakt positief uit voor alle betrokken partijen. Aandacht loont: het levert sociaal én financieel rendement op. De resultaten? Die zet ik graag voor je op een rij.

We doen het natuurlijk niet alleen vanuit een sociale inslag, aandacht geven aan mensen die hun rekeningen niet betalen. Het kost ons extra tijd en inspanningen. En dat betekent hogere kosten voor onze opdrachtgevers. Het moet dus ook wat opleveren. Dat klinkt misschien hard. Maar er moet nu eenmaal financieel rendement zijn, opdrachtgevers willen uiteindelijk hun geld zien. Maar óók hun klanten behouden en ze uitzicht geven op een beter leven. Onze aanpak biedt geen keuze tussen sociaal en financieel rendement: nee, het is de combinatie die werkt.

De juiste aandacht op basis van data

Wat we zoal doen om mensen met schulden te helpen? Het begint allemaal met aandacht.

“Hoe gaat het met je?” “Kan ik ergens mee helpen?” Simpele vragen die al veel effectieve gesprekken hebben opgeleverd tussen deurwaarders en klanten. Data spelen hierbij een belangrijke rol. Op basis van gegevens over de klanten en hun situatie kunnen onze deurwaarders ze gericht helpen. Zo brengen we de juiste mensen in contact met uitzendbureau Timing. En via de schuldenapp fiKks kunnen klanten contact leggen met een buddy, een persoonlijke coach.

A/B-testen

Hoe we weten dat aandacht en deze initiatieven daadwerkelijk lonen? Dat hebben we gemeten met A/B-testen: we hebben mensen die gebruik hebben gemaakt van onze hulp vergeleken met klanten die dat niet hebben gedaan. Zo heeft GGN ruim 45.500 klanten benaderd om deel te nemen aan de buddy-app fiKks. Vervolgens vergeleken we deze mensen met klanten bij wie we fiKks niet onder de aandacht brachten. En wat blijkt? Binnen de eerste groep werd 6 procent beter betaald.

Na een bezoek gaan mensen beter betalen

Verder hebben onze deurwaarders in een testperiode van drie maanden 2.218 klanten thuis bezocht. Dit waren vooral de klanten met problematische en structurele geldproblemen.

Prachtig om te zien wat deze extra aandacht heeft opgeleverd: alleen al gedurende de testperiode hebben veel van deze mensen hun rekeningen betaald.

Opdrachtgevers moesten de kosten van deze bezoeken betalen. Maar na aftrek van deze kosten zagen we een rendement van 8,3 procent. Dat betekent dat elke euro die een opdrachtgever heeft gestoken in hulp aan een klant € 1,08 oplevert. Financieel én sociaal rendement dus.

Nederlandse Schuldhulproute

Het is mede dankzij data-analyse dat we deze mooie resultaten weten te boeken. De GGN-database bevat ruim 3 miljoen consumentklanten. En allemaal hebben zij hun eigen redenen om rekeningen niet te betalen. De gegevens hierover gebruiken we om de juiste hulp te bieden. Hiermee sluit onze aanpak naadloos aan op de werkwijze van de Nederlandse Schuldhulproute, een initiatief van onder meer banken, overheden, zorgverzekeraars en bedrijven in Nederland. GGN is één van de partners.

Aandacht betaalt zich letterlijk en figuurlijk terug 1

De juiste route voor hulp

Via de Nederlandse Schuldhulproute vinden mensen de juiste weg naar hulp. De Schuldhulproute gaat uit van vier niveaus van zelfredzaamheid. Klanten kunnen een van de vier ‘afslagen’ nemen die hen naar de juiste hulpverlening leidt. Iemand met drank- en drugsproblemen is niet geholpen met een baan. Die heeft andere problemen en andere hulp nodig. Terwijl een andere persoon misschien al voldoende heeft aan de tools van de Nibud. Of aan hulpverlening door Humanitas of formele schuldhulpverlening van de gemeente. Ik vind de Nederlandse Schuldhulproute een prachtig initiatief. Door samen te werken en de krachten te bundelen, helpen we mensen met betaalproblemen effectief op weg! Onze medewerkers verwijzen actief door naar de verschillende instanties als ze zelf niet kunnen helpen.

Reacties

Geef een reactie