Wat zijn externe kosten?

De externe kosten zijn kosten die wij moeten maken bij externe partijen voor bijvoorbeeld het opvragen van informatie. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van woonadres van jouw klant bij de gemeente. Deze kosten belasten wij in eerste instantie door aan jouw klant. Lukt dat niet dan brengen wij deze kosten bij jou in rekening.

Minnelijke fase

In de minnelijke fase, de fase voordat de zaak naar de rechter gaat, zijn deze kosten meestal in totaal niet hoger dan 15 euro in totaal. Onderstaand een overzicht van deze mogelijke kosten:

  • Informatie BRP, SVB, IB en UWV € 2,28
  • Standaard informatie Handelsregister € 5,73
  • Informatie Kadaster € 5,27
  • Informatie kenteken (RDW) € 1,65
  • Informatie inkomstenbron (UWV polis) € 2,47
  • Informatie inkomstenbron (E-voi) € 3,15
  • Raadpleging Digitaal Beslagregister (DBR) € 2,20
  • Informatie detentiegegevens € 2,28

Gerechtelijke fase

Ook in de gerechtelijke fase zijn er kosten die wij moeten maken bij externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan informatie die wij opvragen bij het UWV over een uitkering. Ook deze kosten belasten wij door aan jouw klant. Lukt dat niet dan belasten wij deze kosten aan jou door.

Naast bovengenoemde informatiekosten betalen wij ook kosten aan de rechtbank. Dit heet het griffierecht en is wettelijk vastgelegd. Deze kosten komen in eerste instantie ook voor rekening van jouw klant. Mochten wij deze kosten niet kunnen doorbelasten dan komen ze voor jouw rekening. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Bekijk hier de tarieven griffierecht.

Bijzonderheden (tegen meerprijs):

In sommige gevallen is jouw klant het niet eens met de vordering. Wij gaan dan in gesprek met jouw klant en werken naar een oplossing. Mocht dit niet lukken en maakt je klant als nog bezwaar, schakelen wij onze gespecialiseerde juristen in. Meestal zijn deze in eigen dienst, hiervoor gelden de tarieven uit de tarievenlijst. In sommige gevallen maken we gebruik van een externe advocaat (bijvoorbeeld bij hoge vorderingen). Ook adviseren wij in bepaalde gevallen over te gaan tot specialistische maatregelen, bijvoorbeeld een faillissementsaanvraag of een conservatoir beslag. Deze bijzonderheden worden altijd met jou besproken, aangezien hier een meerprijs aan verbonden zit. In beide gevallen kunnen wij de kosten niet doorbelasten aan jouw klant en komen deze voor jouw rekening. Deze kosten worden in de rekentool niet getoond, aangezien het voor indiening van de incasso-opdracht niet bekend is of deze bijzonderheden nodig zijn.

Toch liever contact opnemen?

Wij helpen je graag verder.

Dien direct een incasso in

Ben je al klant? Log dan direct in bij MijnGGN.

Mail ons

Chat met ons

088-3316678

We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur