Persona's

Omdat jouw klanten niet allemaal hetzelfde zijn benader je ze niet allemaal op dezelfde manier. En dat geldt ook voor klanten met een betalingsachterstand. Dankzij onze persona’s kunnen wij jouw klanten veel gerichter benaderen. En met effect: het aantal geslaagde incasso’s van portefeuilles waarmee wij aan de slag gaan, stijgt doorgaans met 20 tot 30%.

De vijf persona’s

We beschikken over een database van meer dan 3 miljoen consumenten en 600.000 bedrijven. Wij verzamelen en analyseren op deze manier gegevens over het betaalgedrag uit het verleden en heden. Op basis van deze gegevens hebben wij vijf persona’s ontwikkeld. We passen onze aanpak hierop aan. Zo bieden we jouw klant persoonlijke aandacht en hulp op maat en krijg jij een optimaal rendement uit het incassotraject.

Tamara: de probleembetaler
Neem Tamara. Of het nu komt door haar lage inkomen of dat haar in- en uitgaven niet in balans zijn: Tamara heeft structurele betaalproblemen. Ze moet elke maand weer kiezen welke rekeningen ze betaalt – huur, zorgpremie of telefoon? – en welke ze laat liggen. Tamara krijgt dan ook regelmatig te maken met onze incassomedewerkers. Zij heeft hulp nodig. Dat kan zijn een betalingsregeling, hulp van een buddy via de schuldenapp fiKks of werkbemiddeling. Ongeveer 44% van onze database is een Tamara.

Bryan: de moeizame betaler
Met pijn en moeite lukt het meestal net: aan het einde van de maand heeft Bryan al zijn betalingen de deur uit. Maar komt zijn auto niet door de apk? Of gaat zijn wasmachine kapot? Dan heeft hij een probleem. En moet hij kiezen: betaal ik mijn zorgverzekering, of geef ik voorrang aan die auto of wasmachine op Marktplaats? Zo’n 25% van onze database bestaat uit Bryans.

Job: de betrokken modale betaler
Waarom Job in aanraking komt met het incassobureau? Dat kan van alles zijn. Over het algemeen kan hij zijn rekeningen wel voldoen. Maar heeft hij in korte tijd een grote uitgave, bijvoorbeeld omdat hij de badkamer heeft verbouwd? Dan kan het zomaar gebeuren dat andere rekeningen blijven liggen. Na onze sommatie gaat Job – 15% van onze database – snel tot betaling over.

Saïda: de nonchalante betaler
Een bovenmodaal inkomen en toch te maken met het incassobureau? Dat overkomt Saïda – 10% van alle debiteuren – nog wel eens. Waarom? Eigenlijk vooral uit nonchalance. “Ach, die rekening betaal ik volgende maand wel een keer.” Valt er een incassobrief op de mat, dan schrikt Saïda toch wel even en betaalt ze, áls ze eraan denkt, alsnog snel.

Hendrik-Jan: welgestelde laatbetaler
Een ruime vrijstaande woning, drie auto’s voor de deur en een vakantiehuis. Hendrik-Jan heeft meer dan genoeg inkomsten om zijn betalingsachterstanden te betalen. Hij neemt het alleen niet zo nauw met zijn rekeningen of heeft nu even wat anders aan zijn hoofd: een echtscheiding of faillissement. Hij heeft alleen wat aansporing nodig om in actie te komen. Hendrik-Jan neemt 6,5% van onze database in beslag.

 

Bedrijfspersona’s

Onze database bevat naast gegevens van 3 miljoen consumenten ook gegevens van 600.000 bedrijven. Op basis hiervan hebben we de bedrijfspersona’s ontwikkeld. Voor elk bedrijf een andere aanpak.

Wil je meer weten over persoonsgericht incasseren?

Download dan onze whitepaper.