Onderzoek bevestigt dat ‘aandacht loont’

4 minuten | GGN

2019 betekende voor GGN de aftrap van een nieuwe positionering. Deze positionering geeft invulling aan de veranderde koers die enkele jaren eerder is ingezet en waar onze markt om vraagt: een sociale manier van incasseren. Waarbij we kijken naar de situatie van de klant en we geen onnodige kosten maken. Van dwingen tot betalen naar helpen met betalen en zo problematische schulden voorkomen. Dat maken we op verschillende manieren waar. Een aangepaste positionering hoort daarbij.

Van mastering credit naar aandacht loont

In 2019 maakten we daarom de omslag van de focus op expertise en resultaat naar effectief incasseren op basis van aandacht voor de klant. Van ‘mastering credit’ gingen we naar ‘aandacht loont’. Dat betekent niet alleen een nieuwe slogan maar ook een aangepaste aanpak en communicatie richting klanten en (potentiële) opdrachtgevers.

Onafhankelijk onderzoek

In 2019 deden we in samenwerking met DirectResearch een 0-meting. Deze 0-meting gaf aan vanuit welk vertrekpunt we onze nieuwe positionering konden inzetten. Eind 2020 hebben we de 1-meting uitgevoerd om te bepalen of de aandacht loont positionering geslaagd is onder onze doelgroepen.

‘Aandacht loont’ is passend en aansprekend

Met een stijging van 13% vond in 2020 84% van de zakelijke markt onze positionering aansprekend. Binnen onze corporate opdrachtgevers steeg dit zelfs tot 94%. Daarnaast vindt ook het overgrote deel deze positionering passend bij GGN, 80% in de zakelijke markt en 76% van onze opdrachtgevers en 73% van onze klanten is het hiermee eens.

Het imago van een deurwaarderskantoor: een succesvolle transitie 1

Positief imago is nog verder gestegen

Het algehele imago van GGN wordt in 2020 nog positiever beoordeeld dan in 2019. In 2019 behaalden we al goede resultaten maar de vernieuwde positionering heeft daar nog een flinke schep bovenop gedaan. Zo zien we in de zakelijke markt een stijging van 7% naar 78% dat GGN positief beoordeelt, onder opdrachtgevers stijgt dit zelfs met 11% naar 83%.
Ook onze klanten merken de effecten van onze vernieuwde aanpak en beoordelen hun ervaring met GGN in 73% van de gevallen als positief.

Maatschappelijke betrokkenheid levert positieve bijdrage

In vergelijking met 2019 hebben we in 2020 specifiek onderzoek gedaan naar het effect van onze maatschappelijke activiteiten op het imago. We zien hier dat vooral onze samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute en Timing uitzendbureau erg wordt gewaardeerd. Wel zijn deze activiteiten vooral bekend bij onze bestaande opdrachtgevers. In alle doelgroepen dragen deze maatschappelijke activiteiten wel positief bij aan het beeld over GGN.

Het imago van een deurwaarderskantoor: een succesvolle transitie 2

We gaan verder

Al met al leert het onderzoek ons dat we op de goede weg zijn. De positionering ‘aandacht loont’ waarin we kijken naar de persoon achter de schuld en onze aanpak daarop afstemmen wordt breed gewaardeerd en beleefd. Onze doelstelling is dan ook om dit vast te houden en nog sterker te verankeren in onze dienstverlening en communicatie. Daarnaast laat het onderzoek ons zien dat we onze maatschappelijke activiteiten verder kunnen optimaliseren en breder onder de aandacht kunnen brengen bij onze opdrachtgevers, klanten maar ook breder in de markt.


Onderzoeksverantwoording
Uitgevoerd door: DirectResearch
Methode: kwantitatief, online vragenlijst
Aantal respondenten:

Zakelijke markt: 260
Opdrachtgevers: 94
Consumenten: 264
Klanten: 391

Bron: panel DirectResearch, opdrachtgevers- en klantenbestand GGN
Periode: november/december 2020

Wellicht interessant voor jou?

Wij investeren continu in innovatie en samenwerking om onze dienstverlening te versterken. In onze artikelen, persberichten en blogs lees je hoe we dat doen.

Meer nieuws en artikelen