GGN & bewindvoerder Confidio slaan handen ineen

4 minuten | Samenwerken | Aandacht loont

Waarom? De markt verandert, GGN verandert mee. Het sociale aspect wordt steeds belangrijker en daar speelt GGN op in. Door de invoering van ‘klantgericht werken’ is GGN meer en meer gericht op het vinden van oplossingen voor de klant. Zomaar dagvaarden of beslag leggen is niet meer van deze tijd en daarom hebben we gezocht naar alternatieven om een schuldenvrij Nederland te realiseren.

Hoe?

Veel klanten van GGN staan onder bewind en zijn niet bevoegd om zelf te beschikken over hun eigen financiële middelen. De communicatie met bewindvoerders wordt steeds belangrijker en daarom is het project ‘Meer uit bewindvoering’ gestart. Deurwaarders en medewerkers van GGN hebben de hand uitgestoken naar bewindvoeringskantoren waaronder Confidio. We kwamen erachter dat onze kernwaarden niet zoveel van elkaar verschillen. GGN vindt Aandacht, Daadkracht en Vooruitstrevend typerend voor de organisatie en Confidio staat voor Persoonlijk, Maatschappelijk betrokken, Transparant en Proactief. Met elkaar in verbinding staan en aandacht voor de ander hebben brengt zoveel moois. Uiteindelijk zijn we beiden gefocust op een betere situatie voor de klant.
Tijdens het informeel overleg worden gezamenlijke klanten besproken en daar zijn mooie resultaten uit voort gekomen.

Successen

Kostenreductie

Naar aanleiding van een beschrijving van de situatie van een klant heeft GGN besloten om toch die ene dagvaarding niet uit te brengen, of zelfs in te trekken, of heeft bijvoorbeeld afgezien van het leggen van beslag. Een echte win-win situatie aangezien verhogende kosten voor opdrachtgever én klant worden voorkomen en dus de schuld niet groter wordt.

Slimmere keuzes

Je zou het wellicht niet denken maar zelfs de beslissing om een dossier te sluiten levert winst op. Waarom tijd en energie steken in een dossier terwijl al duidelijk is dat het nergens toe gaat leiden. Ook is het bijvoorbeeld – in het geval van een aanstaande gerechtelijke ontruiming – verstandig om maatregelen in andere dossiers even op te schorten. Zodra er weer aflossingscapaciteit is, kan er alsnog een realistische regeling afgesproken worden zodat de continuïteit van een regeling beter gewaarborgd is.

Verhoogde geldstroom

Door met elkaar in gesprek te gaan, komen er ook dossiers aan bod waarvan de bewindvoerder mogelijk niet op de hoogte was, of waarin nog geen tijd is geweest om contact op te nemen met GGN. Indien er financiële ruimte is kan de vordering in één keer voldaan worden of er wordt een regeling afgesproken. Kostenverhogende maatregelen voorkomen we daarmee én de klant is uiteraard geholpen.

Warmere en snellere contacten

Naar aanleiding van de bezoeken hebben we gemerkt dat de medewerkers elkaar beter en sneller vinden. De communicatie verloopt soepeler en dat werpt zijn vruchten af. Een naam onder een e-mail is niet slechts een naam, maar een persoon van wie men het gezicht kent. Door elkaar daadwerkelijk te kennen zijn we meer bereid om te investeren in onze relatie en gunnen we elkaar meer. Deze aandacht voor elkaar werkt door in de belangen van de opdrachtgever en de klant want ja, ‘Aandacht loont’ wel degelijk!

Voor Confidio heeft de manier van werken van GGN geresulteerd in lagere schuldposities, betalingsregelingen passend bij het dossier van de klant of een finale kwijting daar waar dat mogelijk was.