Samen geregeld!

2 minuten | Aandacht loont

GGN wil zoveel mogelijk realistische en succesvolle betaalafspraken maken met klanten. Dat past helemaal bij het streven naar het voorkomen van problematische schulden. Maar wat is realistisch als het gaat om een betalingsregeling? Wie bepaalt wat een ander kan betalen?

In de praktijk blijkt dat lastig te zijn. Afgesproken betalingsregelingen worden niet altijd nagekomen om de eenvoudige reden dat er te weinig geld over blijft om van rond te komen. Dat moet veranderen.

Een regeling naar draagkracht

Daarom heeft GGN Samen geregeld! in het leven geroepen, een regeling naar draagkracht. Dit betekent een maandbedrag vaststellen op basis van de afloscapaciteit van een klant. Hoe doe je dat?
Het Nibud heeft in opdracht van GGN een rekentool ontwikkeld waarmee dit bedrag kan worden vastgesteld. De tool is gebaseerd op de onafhankelijke onderzoeken die het Nibud doet naar de huishoudfinanciën. Met deze rekentool kunnen wij goede en meer realistische aflosbedragen afspreken met onze klanten.

Deze regeling is een uitbreiding van het scala aan mogelijkheden dat GGN haar klanten biedt. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk de klant zoveel mogelijk de juiste weg te wijzen met als doel schulden aan te pakken en op termijn op te lossen.

Bekijk hier leaflet.

Samen geregeld!


Over Nibud en GGN

Het Nibud is een onafhankelijke, gewaardeerde en gerenommeerde partij op het gebied van verantwoord omgaan met financiën.
GGN is marktleider in de branche en streeft naar het voorkomen van problematische schulden. Dat doen we door klanten met financiële problemen zo goed mogelijk te helpen bij het aanpakken en oplossen van die problemen. Heel concreet door het gesprek aan te gaan en de klanten door te verwijzen naar instanties zoals: Timing, fiKks, de gemeente, Nederlandse Schuldhulp Route enzovoorts. Naast het doorverwijzen bieden wij nu ook direct een oplossing door een regeling naar draagkracht te faciliteren.

Meer weten kijk op www.ggn.nl.