Uitspraak tuchtzaak: rol van gerechtsdeurwaarder bij e-Court bevestigd

- PERSBERICHT -
Vandaag heeft de tuchtrechter in hoger beroep bepaald dat de handelingen die gerechtsdeurwaarders hebben verricht in het kader van e-Court terecht waren. De deurwaarder mag een oproeping bij exploot uitbrengen in het kader van e-Court en de deurwaarder heeft dan de verplichting de basisregistratie personen (BRP) te raadplegen. Ook heeft de rechter bepaald dat de deurwaarder geen onnodige kosten heeft gemaakt.

In het oproepingsexploot werd door GGN verwezen naar wettelijk vastgestelde tarieven. Deze tekst is onjuist gebleken. De kosten mochten wel gevorderd worden, maar zouden pas verschuldigd zijn als de rechter daarover heeft beslist. GGN had deze tekst al geruime tijd geleden aangepast.

GGN heeft in opdracht van opdrachtgevers gehandeld binnen de geldende wet- en regelgeving. GGN wil haar opdrachtgevers en hun klanten zo goed mogelijk faciliteren tegen zo laag mogelijke kosten. Daar staat GGN voor en dat is naar beste eer en geweten gedaan.

e-Court en de tuchtzaak

e-Court is een stichting die zich ten doel stelt én inzet om rechtspraak toegankelijker en eenvoudiger te maken. De moderne variant van een traditionele rechtbank met een digitaal proces. Kijk hier voor de e-Court uitleg.

Een individuele debiteur heeft een tuchtklacht ingediend tegen GGN. De debiteur is bijgestaan door de LOSR, de landelijke organisatie van sociaal raadslieden.

Op dit moment heeft deze uitspraak van de rechter voor de toekomst van e-Court helaas geen effect.
In 2018 heeft de Rechtspraak de stekker al uit e-Court getrokken door niet langer mee te werken aan het verlenen van een goedkeuring (ook wel exequatur genoemd).


Noot voor de redactie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dorry Burger | senior communicatieadviseur & woordvoerder GGN | 06 2000 5636 | d.burger@ggn.nl

Website: www.ggn.nl

Voor een heldere uitleg over wat e-Court is kijk hier de uitleganimatie.

Reacties

Geef een reactie