Statement GGN | Verordening Grenzen Tariefmodellen

2 minuten | GGN

De leden van de KBvG, (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), willen dat deurwaarders worden beschermd tegen te lage tarieven en contracten waarmee hun onafhankelijkheid in het geding komt. Daarom stellen zij nieuwe regels voor in de vorm van de Verordening Grenzen Tariefmodellen.

Binnen de Gerechtsdeurwaarderswet is er ruimte voor marktwerking en vrije tarieven om concurrentie te bevorderen, zodat klanten kwalitatieve diensten krijgen. Deze ruimte leidt helaas ook tot hiaten in de wetgeving die negatieve effecten hebben op de deurwaardersbranche.

In de praktijk benutten grote opdrachtgevers – zowel vanuit de overheid als het particuliere bedrijfsleven – deze ruimte om hun voorwaarden voor de dienstverlening op te leggen aan deurwaarders. Dit heeft een groot effect op de prijzen van de diensten van gerechtsdeurwaarders. Dit soort grote organisaties kopen bijvoorbeeld op grote schaal deurwaardersdiensten in en bedingen hiervoor grote kortingen. Deze kortingen zijn zo hoog dat deurwaarders vaak verlies lijden op hun dienstverlening. Helaas zien veel deurwaarderskantoren zich toch genoodzaakt dit soort contracten te accepteren om zo deze belangrijke klanten te behouden en voldoende werkvoorraad te houden.

Deze situatie is onwenselijk en op langere termijn onhoudbaar. Daarom stellen de leden van de KBvG voor om een nieuwe Verordening Grenzen Tariefmodellen aan te nemen. Hiermee willen zij de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening en de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder waarborgen. Bovendien mogen deurwaarders niet lijden onder financiële afspraken met de opdrachtgever.

De Verordening Grenzen Tariefmodellen bevat enkele belangrijke spelregels:

  • gerechtsdeurwaarders brengen een redelijke en marktconforme vergoeding in rekening voor het uitvoeren van ambtelijke diensten;
  • gerechtsdeurwaarders mogen ontvangen gelden pas afdragen aan de opdrachtgever nadat de eigen vergoeding en de out-of-pocketkosten zijn betaald;
  • het is gerechtsdeurwaarders niet toegestaan om out-of-pocketkosten geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen;
  • gerechtsdeurwaarders mogen geen overeenkomsten sluiten waarbij een derde partij kan verdienen aan ambtshandelingen of de werkzaamheden die daarmee samenhangen.

Dit betekent in de praktijk dat de gerechtsdeurwaarder een marktconform tarief hanteert, voorkomt dat een deurwaarder uitsluitend als laatste achter zijn eigen verdiensten aan moet gaan, alle inkoopkosten doorberekent én het volledige traject doet, zodat wordt voorkomen dat de opdrachtgever verdient aan deurwaardersdiensten.

De verordening moet nog worden vastgesteld door de ledenraad van de KBvG. Daarna moet de minister dit nog goedkeuren voordat deze verordening wettelijk van kracht wordt.

GGN vindt de Verordening Grenzen Tariefmodellen een goed initiatief dat bijdraagt aan een gezonde markt waarin gerechtsdeurwaarders op onafhankelijke en integere wijze kunnen opereren.

Reacties

Geef een reactie