Samenwerking GGN en gemeente Utrecht

3 minuten | Samenwerken

Al een tijdje is de gemeente Utrecht bezig met het project Utrechters Schuldenvrij, waarbij de inzet is om inwoners met schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. GGN helpt daarbij, omdat wij de noodzaak onderschrijven om mensen die niet kunnen maar wel willen betalen, zo goed mogelijk te helpen.

Wij kunnen hier ons steentje bijdragen, omdat wij door ons persoonlijke contact met mensen een goede inschatting kunnen maken of hulp van de gemeente zinvol is. Er is nu één contactpunt waar wij als gerechtsdeurwaarder klanten waarvan wij denken dat het zinvol voor is, naartoe door kunnen verwijzen.

De drempel voor mensen om gebruik te maken van de beschikbare hulp wordt door dit initiatief zo laag mogelijk gehouden. Als uit navraag of uit onze eigen inschatting blijkt dat iemand wel wat hulp kan gebruiken, kunnen GGN-deurwaarders deze mensen in contact brengen met het buurtteam. Dat gebeurt natuurlijk alleen als mensen daar zelf toestemming voor geven.

Dit project loopt nu enige tijd en zowel de gemeente als GGN-deurwaarders in de regio zijn te spreken over het initiatief. GGN-deurwaarder Fabian Planken geeft wel aan dat nog niet iedereen gebruik maakt van de geboden hulp.

Planken: “Misschien heeft het ermee te maken dat mensen niet gewend zijn dat er een deurwaarder aan de deur komt met een andere pet op”.

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om ook bij telefonisch contact met de klant te wijzen op de mogelijkheid om hulp te krijgen van buurtteams. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om voor klanten in de gemeente Utrecht een standaard flyer met informatie over de buurtteams te ontwikkelen.

Reacties

Geef een reactie