Positieve evaluatie na pilot samenwerking ONSbank en GGN

5 minuten | Samenwerken

Afgelopen 3 maanden hebben Stichting ONSbank en GGN in een pilot samengewerkt. Dit is prettig verlopen en heeft ook goede resultaten opgeleverd. Momenteel zijn we in gesprek over de voortzetting van de samenwerking.

ONSbank

Stichting ONSbank helpt jongeren met hoge en met problematische schulden. Dit doen zij door een programma dat zich richt op sociale en persoonlijke ontwikkeling, waarbij jongeren leren een leven op te bouwen zonder probleemschulden. Er is aandacht voor de onderliggende problemen. De hulpverlening is gericht op identiteit, zelfkennis, zelfvertrouwen en motivatie. Schulden zijn namelijk meer dan alleen een praktisch, financieel probleem

Schuldeisers en kunst en cultuur hebben een centrale rol in het programma. De jongere en de schuldeisers treden namelijk direct met elkaar in contact om tot oplossingen te komen. Daarnaast worden in het programma kunst- en cultuurmakers betrokken, omdat hun overtuigende eigenzinnigheid inspirerend en bevrijdend werkt

Het programma bestaat uit 4 delen.

  1. Schuldrust
  2. Een leertraject om deelnemers te helpen en uit te dagen om te vragen te stellen over zichzelf, hun verlangens, mogelijkheden en problemen
  3. Intensieve, persoonlijke toeleiding naar werk of opleiding
  4. Schuldsanering tot de oorspronkelijke schuld

Delen 2 en 3 zijn het belangrijkste hierin. Het doel is om volwaardig terug te keren in de maatschappij. Delen 1 is nodig om goed met 2 en 3 aan de slag te kunnen gaan door de financiële stress even los te kunnen laten. Deel 4 is nodig voor een “nieuwe start”.

De helpende hand van een deurwaarder

Jongeren worden veelal vanuit schuldhulp doorverwezen, ONSbank was benieuwd hoe zij met meer jongeren in contact konden komen, met name met een groep die zij nog niet bereiken, omdat ze (nog) geen schuldhulp hebben. Als deurwaarder kennen wij de doelgroep goed, dus zijn we samen een pilot gestart.

Uit onze data hebben we een selectie gemaakt van jongeren met schulden. Deurwaarder Christian Bosch heeft deze jongeren actief benaderd met een thuisbezoek. Hij heeft het programma van ONSbank uitgelegd en belangrijker nog: wat de impact van deelname kan zijn voor hun toekomst. Uiteindelijk leverde dit 10 doorverwijzingen op naar ONSbank en 2 actieve deelnemers aan het programma. Zij zijn in mei gestart samen met 8 andere deelnemers.

Christian:
“Het was goed om het gesprek aan te gaan met de woorden dat je geen geld komt halen maar hulp komt bieden. Het deed mij goed dat de interesse groot was. Het is mooi dat ik een bijdrage kan leveren aan een mogelijke oplossing voor hun schuldenproblematiek”.

Jongeren in beweging krijgen is de grootste uitdaging

Met alle doorverwezen jongeren is goed contact geweest. Het is mogelijk dat zij later aansluiten bij het programma. Het in beweging krijgen van de jongeren met schulden en vooral het commitment krijgen voor deelname blijft de grootste uitdaging. Dat is ook herkenbaar bij andere groepen met hoge schulden.

Hoe verder

ONSbank biedt hen echter perspectief en daar werken wij graag aan mee vanuit onze ambitie om te werken aan het voorkomen en oplossen van problematische schulden. We zijn met ONSbank in gesprek over voortzetting en uitbreiding van de samenwerking.

Reacties

Geef een reactie