Wat zijn de maximale kosten bij GGN?

Onbetaalde facturen?

Direct een opdracht indienen

  • Incassobureau & deurwaarder in één
  • Vooraf duidelijkheid over de kosten
  • 24/7 inzicht in je dossiers

Een incassoprocedure begint altijd met het versturen van een aanmaning, die wordt gemaakt door het incassobureau en namens jou wordt verzonden. In de aanmaning staat dat je klant de openstaande bedragen op korte termijn moet betalen. Wordt dit niet binnen de gestelde termijn voldaan, dan volgt er een nieuwe brief of belletje van het incassobureau. Hierin wordt aangegeven dat er niet aan eerdere betalingseisen is voldaan en dat er rechtsmaatregelen komen als er niet tijdig betaald wordt.

GEEN REACTIE, WAT DAN?

Als je klant na alle brieven of telefoontjes toch niets betaald heeft of geen betalingsregeling is overeengekomen, dan kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure. Deze vindt korte tijd na de laatste aanmaning plaats. Het is wettelijk verplicht om je klant hiervan op de hoogte te stellen. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan wordt je klant opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Hiervoor krijgt je klant een dagvaarding je klant via de deurwaarder ontvangt.

VOOR DE RECHTER VERSCHIJNEN

In de dagvaarding staat de datum waarop de zaak voor de rechter komt. Je klant is niet verplicht om bij het proces aanwezig te zijn maar het mag wel. De rechter doet een uitspraak, ongeacht of je klant aanwezig is of niet. Deze uitspraak heet een vonnis. Als de rechter je klant veroordeelt tot betaling, heeft je klant nog een bepaalde periode de tijd om de betaling alsnog te voltooien, daarna kan beslaglegging volgen door de gerechtsdeurwaarder.

SCHULDBEWAKING

Het kan voorkomen dat je de openstaande vorderingen toch niet kan innen. Dit kan komen doordat de debiteur vertrokken is naar een onbekende bestemming of het buitenland. Ook kan het zijn dat de debiteur failliet is verklaard. Mocht dit gebeuren, dan houdt GGN de financiële en persoonlijke veranderingen van deze debiteur periodiek en met behulp van diverse bronnen in de gaten. Mochten er veranderingen zijn, dan neemt GGN weer contact op met de debiteur met het verzoek de openstaande schuld alsnog te betalen.

Meer weten over onze online dienstverlening?

Wij helpen je graag verder.

Direct een opdracht indienen

Ben je al klant? Log dan direct in bij MijnGGN.

Mail ons

Chat met ons

088-3316678

We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur