Onderzoek: MKB-ers verliezen tijd en energie door onbetaalde facturen

3 minuten | GGN | Sociaal incasseren | Tips

Als ondernemer wil je bezig zijn met waar je goed in bent. Je wilt tijd en energie steken in je bedrijf, in je werknemers of de doorontwikkeling hiervan. Tijd en energie steken in onbetaalde facturen is het laatste wat je wil. Als je jouw dienst of product volgens afspraak levert, wil je dat de betaling ook volgens afspraak verloopt.

In opdracht van GGN heeft DirectResearch een onderzoek uitgevoerd onder MKB-ers. Hieruit blijkt dat 66% te maken heeft met onbetaalde facturen. Bij ZZP-ers ligt dat percentage opvallend lager, want daar heeft maar 34% te maken met facturen die niet betaald worden. Naarmate de bedrijven groter worden, in omvang van het aantal medewerkers, krijgen ze steeds meer te maken met niet betalende klanten. Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers ligt dat zelfs op 89%.

Hoe groot is het probleem dan?

We hebben onze respondenten gevraagd hoe groot de impact van deze onbetaalde facturen is. Ze geven gelukkig aan dat de impact meestal gemiddeld (33%) of redelijk klein is (38%). Daarnaast variëren het bedrag en de aantallen. Je ziet daar ook duidelijk verschil in bedrijven met minder medewerkers (tot 10) en bedrijven met meer medewerkers. Waarbij het gros van de ZZP-ers maar 1 tot 4 vorderingen per jaar heeft van maximaal 1.000 euro per vordering, loopt het bij de grotere bedrijven op tot meer dan 20 vorderingen per jaar van soms wel meer dan 5.000 euro per vordering. Wel geven alle respondenten aan dat het onnodig veel energie en tijd kost. Energie en tijd die je als ondernemer of bedrijf liever in andere zaken stopt.

Grootste uitdaging: zorgen dat men op tijd betaalt en vriendelijk blijven

Als bedrijf moet je iets met die onbetaalde facturen en klanten die niet of te laat betalen. Wij vroegen naar de grootste uitdagingen op dat gebied. Voor 49% van de bedrijven is dat om ervoor te zorgen dat klanten op tijd betalen. Gevolgd door vriendelijk en netjes blijven, voor gemiddeld 38%. Voor bedrijven tot 10 medewerkers is dat zelfs 50%. Deze kleine bedrijven vinden de relatie met grote klanten erg belangrijk.
En 26% van de kleinere bedrijven ziet als belangrijkste uitdaging het niet schaden van de relatie met grote klanten. In dit geval is de impact te groot. Andere belangrijke uitdagingen op het gebied van onbetaalde facturen die genoemd worden door bedrijven, groot en klein, zijn:

  • Klanten met eigen betaalregels (28%).
  • De bereikbaarheid van klanten (26%).
  • Inzicht in de kredietwaardigheid van nieuwe klanten (20%).

De stap om hulp in te schakelen is voor sommige bedrijven nog groot

Gemiddeld 55% van de ondervraagde bedrijven schakelt hulp in bij onbetaalde facturen. Opvallend is dat hoe groter het bedrijf is, hoe vaker men hulp inschakelt. Voor ZZP-ers is dat 38% en voor bedrijven groter dan 50 medewerkers is dat 64%. Het type hulp dat wordt ingeschakeld is veelal een incassobureau (80%). Een deurwaarder (24%) of incasso advocaat (13%) wordt veel minder ingezet.

De hoofdreden om hulp in te schakelen is om druk uit te oefenen op de klant (44%) en omdat het een externe partij wel lukt om tot een betaling te komen (37%). Aan de andere kant kiezen bedrijven voor hulp bij het incasseren van openstaande vordering om te ontzorgen (31%). Het bespaart tijd en energie en het geeft de mogelijkheid om te focussen op de bedrijfsvoering.
De keuze voor een incassopartij wordt vooral gebaseerd op de kosten. Bij 42% van de ondervraagde bedrijven staat dit in de top 3. Gevolgd door kans op succes (41%) en door de kwaliteit en manier van incasseren (30%).

Als er geen hulp wordt ingeschakeld is dat meestal omdat bedrijven, dankzij de tijd en energie die ze er insteken, zelf erin slagen om de factuur betaald te krijgen. Een andere reden is de verhouding tussen de hoogte van het te incasseren bedrag en de eventuele kosten.


Wil je meer weten over hoe om te gaan met onbetaalde facturen? Lees het whitepaper: ‘Onbetaalde facturen: voorkomen, verhelpen & genezen’.

 

Onderzoeksverantwoording
Uitgevoerd door: DirectResearch
Methode kwalitatief: online community (52 deelnemers)
Methode kwantitatief: online vragenlijst (261 deelnemers)
Bron: panel DirectResearch en klantenbestand GGN
Periode: maart en april 2020

Wij investeren continu in innovatie en samenwerking om onze dienstverlening te versterken. In onze artikelen, persberichten en blogs lees je hoe we dat doen.

Lees meer

Samenwerken met GGN?

Via online incasso van GGN uploadt je online jouw onbetaalde facturen. Wij zorgen ervoor dat ze betaald worden.

Mail ons

Chat met ons

Je kunt ons ook bellen

We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur