Ombudsman op pad met GGN

2 minuten | Samenwerken

Is het mogelijk om een keer met de deurwaarder op pad te gaan? Dit verzoek wordt wel vaker aan GGN gedaan door bijvoorbeeld advocaten maar nu kwam het verzoek van de Nationale Ombudsman. Daar GGN de laatste is om zo’n verzoek te weigeren werd ook aan dit verzoek gehoor gegeven en een datum werd geprikt

Maar eerst even wat doet de Nationale Ombudsman?

“We luisteren naar de signalen en klachten van burgers over de overheid. Zodat we hen kunnen helpen. Tegelijk onderzoeken we waar het misgaat en hoe het beter kan.” (bron: website van de Nationale Ombudsman)

Daar een gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar is met een publieke taak kunnen er ook klachten of signalen over gerechtsdeurwaarders bij de hen terecht komen.

Met name om klachten over de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder beter te kunnen begrijpen, vonden de medewerkers van de Nationale Ombudsman het belangrijk om een keer van dichtbij mee te maken hoe de tenuitvoerlegging van vonnissen en dus het incasseren van gelden in de dagelijkse praktijk in zijn werk gaat.

Samen op pad

Op donderdag 9 mei zijn 3 deurwaarders van GGN (Christian Bosch, Bram van der Jagt en Gert-Jan Wouters) en 5 medewerkers van de Nationale Ombudsman met elkaar op pad geweest. Na afloop werd er tijdens een korte lunch nog van gedachten gewisseld over de wederzijdse opgedane ervaring.

Hier een kleine bloemlezing van wat vooral de medewerkers van de Nationale Ombudsman is opgevallen:

  • Dat het totaal verschuldigde bedrag ten opzichte van de oorspronkelijke vordering soms ‘buiten proportioneel’ hoog is;
  • Dat de deurwaarders een maatschappelijke betrokkenheid toonden; een luisterend oor hadden voor de schrijnende verhalen van de schuldenaars;
  • De afgelegde huisbezoeken meer tot doel hadden om (weer) in gesprek te komen met de schuldenaar en het eventueel treffen van regelingen dan het daadwerkelijk leggen van beslag;
  • Dat de deurwaarders geen “drammers” zijn maar in allerlei uiteenlopende situaties rustig blijven en ‘geen voet tussen de deur zetten’.

Het was zowel voor de medewerkers van de Nationale Ombudsman als voor GGN belangrijk en leerzaam om wat meer over elkaar te weten te komen. Een nuttig besteedde ochtend die voor GGN maar ook voor de medewerkers van de Nationale Ombudsman zeker voor herhaling vatbaar is.

“Het was erg interessant om bij mensen binnen te komen, hun verhalen te horen en te zien hoe een deurwaarder daarmee omgaat”

Reacties

Geef een reactie