NEN publiceert MVO zelfverklaring GGN

1 minuut | MVO

GGN ziet het als haar verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de maatschappij. Met dit uitgangspunt is gewerkt aan een breed gedragen en toekomstbestendig MVO beleid.

De thema’s die in het MVO beleid aan bod komen zijn Milieu, Werkgeverschap, Dienstverlening en Veiligheid & Privacy. Dit beleid is nu getoetst door NEN o.b.v. ISO 26000 normen en geregistreerd op het NEN platform. Hiermee willen we volledige transparantie bieden over ons MVO beleid en aantonen dat we voldoen aan de geldende MVO kwaliteitsnormen. Als marktleider beseffen we dat wij de middelen in handen hebben om maatschappelijk verantwoord incasseren te verheffen tot de norm.

Wil je meer lezen over ons MVO beleid? Bekijk dan onze pagina Maatschappelijk betrokken.

MVO 1

Wellicht interessant voor jou?

Wij investeren continu in innovatie en samenwerking om onze dienstverlening te versterken. In onze artikelen, persberichten en blogs lees je hoe we dat doen.

Meer nieuws & artikelen