Kwartaalbericht GGN, dalende omzet in eerste helft 2018

2 minuten | GGN

Het eerste half jaar van 2018 laat zoals verwacht geen goede cijfers zien. De markt voor deurwaarders- en incassodiensten krimpt en tegelijkertijd automatiseren en verbeteren bedrijven en organisaties (onze klanten) hun incassodiensten in hoog tempo.

Dit heeft effect op de gehele branche en dus ook op GGN als marktleider. En wanneer organisaties incasso uitbesteden, leggen ze juist de moeilijke dossiers bij specialisten zoals GGN. Het daadwerkelijk innen van vorderingen is lastiger op deze dossiers. Deze optelsom resulteert in een achterblijvende omzet voor GGN in de eerste helft van 2018.

Eind vorig jaar heeft GGN haar strategie herijkt die nu versneld wordt doorgevoerd. Willem Bieshaar, financieel directeur van GGN: “Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de markt en onze financiële resultaten gaat GGN verder digitaliseren, centraliseren en meer data-gedreven incasseren. En we passen ons verdienmodel aan, wegens de verschuiving van minder gerechtelijke naar meer minnelijke incasso. Dit heeft helaas ook gevolgen voor een deel van onze collega’s, want door deze digitalisering gaan we toe naar een GGN met minder kantoren en minder medewerkers.”

Bieshaar denkt dat de maatregelen er voor gaan zorgen dat GGN in 2019 betere cijfers kan presenteren. “De kostenbesparingen die we nu doorvoeren, maken onder meer investeringen mogelijk in verdere automatisering en digitalisering van GGN. Zodat we onze klanten kunnen blijven bedienen op een snelle, efficiënte en klantgerichte manier die past in deze tijd. Zo worden we door deze verandering als GGN kleiner in omvang, maar sterker als organisatie. De positieve financiële effecten hiervan gaan we terug zien in de cijfers van 2019.”

Reacties

Geef een reactie