In gesprek met jongeren over geldzaken stelling | ‘Veel geld uitgeven is stoer; Ja, man!’

4 minuten | Samenwerken

Vorige week stond GGN op ROC Tilburg tijdens hun themaweek over gezondheid. Donderdag stond in het teken van de financiële fitheid van jongeren. Onderwerpen als wat verandert er als je 18 wordt en omgaan met geld en schulden kwamen aanbod. Waarom dit thema? Omdat steeds meer jongeren problematische schulden hebben. Daarom gingen wij in gesprek met hen met als doelen bewustwording creëren en het taboe rondom schulden doorbreken. De organisatie was in handen van twee Avans studenten.

Eén van de programmaonderdelen was een interactieve voorstelling genaamd Donnie – Barkie. Voor iedereen die geen straattaal spreekt, dit betekent: 10 euro – 100 euro, oftewel in de min gaan. Theatergroep Kikid speelde korte scènes, die voor de studenten erg herkenbaar waren. Bijvoorbeeld over keuzes maken: een avondje stappen, terwijl je daar eigenlijk geen geld voor hebt. Wat doe je dan? Na elke scène gingen de studenten in groepjes in gesprek over stellingen als ‘Veel geld uitgeven is stoer’ of ‘Je moet nu sparen voor later’.

“Het was heel mooi om te zien dat de houding van de studenten gedurende de voorstelling drastisch veranderde. Op het einde waren ze echt actief met z’n allen in gesprek over hoe je het beste kunt sparen en deelden ze hun mening en ervaringen over het omgaan met geld.” aldus Joost Kunnen, productmanager bij GGN.

Terwijl de ene groep studenten aan de slag ging met Kikid, volgde de andere groep een gastles van Mark van Beurden. “Hoe ziet een deurwaarder er volgens jullie uit?” was de eerste vraag die Mark aan de studenten stelde. Na verschillende antwoorden voelden de studenten het al aankomen: Mark is ook deurwaarder. Hij vertelde over zijn werkzaamheden en ervaringen met voorbeelden uit de praktijk.

Op de vraag: “Ken jij iemand met schulden?” reageerden een heleboel studenten ‘ja’. Eigenlijk niet zo gek, want veel studenten hebben schulden door studiefinanciering of telefoonabonnement. Maar weten de studenten ook wat ze moeten doen als zijzelf of een bekende van hen problematische schulden hebben? Hierop was het antwoord van de meesten ‘nee’. Hiervoor gaf Mark tips, met als grootste tip: “Voorkom struisvogelgedrag! Ofwel, steek nooit je hoofd in het zand. Neem contact op en/of vraag hulp. Dan zorg je dat het probleem niet groter wordt en kun je samen zoek naar een oplossing.”

Studenten hebben naderhand nog vragen gesteld bij Mark. Ook hebben veel studenten de GGN-stand bezocht en meegedaan aan de prijsvraag over schulden. Of de dag is aangeslagen bij de studenten? Jazeker! Op de feedback wall schreven ze erg positieve reacties. “Dat de studenten de tijd nemen om op de feedback wall te schrijven, laat zien dat ze het echt interessant vonden.” verteld Fogel von der Fuhr, studentcoördinator van ROC Tilburg. “Ik ben zelf ook erg enthousiast en sta open voor een tweede editie.”

Vanuit GGN zijn wij ook erg enthousiast en we gaan zeker kijken hoe we dit initiatief een vervolg kunnen geven, eventueel ook op andere plaatsen.

Schulden onder jongeren volledig voorkomen is niet haalbaar, maar het signaleren en bespreekbaar maken zeker wel. Werkt u ook met jongeren op bijvoorbeeld een mbo-school en bent u geïnteresseerd geraakt om ook zo’n dag/middag te organiseren? Neem dan contact op met Geert Snelders (06-51747591) en dan kunnen we samen kijken wat we kunnen doen. Het idee ligt er in ieder geval al, alleen de school nog!

Reacties

Geef een reactie