GGN in het nieuws over discussie met BFT over bewaarplicht

5 min. | GGN

Op 19 december 2019 heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een klacht ingediend tegen GGN. De klacht gaat over interpretaties van regelgeving door het BFT over de onderzoeksperiode 2013-2018. GGN vindt de klacht onterecht en ziet de uitspraak van de tuchtrechter met vertrouwen tegemoet.

De klacht is het resultaat van een discussie tussen het BFT en GGN over de administratie van de bewaarplicht met betrekking tot twee opdrachtgevers. Kort gezegd vindt het BFT dat GGN de bewaarplicht voor deze twee opdrachtgevers niet volgens de reguliere normen mocht berekenen. Beide opdrachtgevers delen het standpunt van GGN.

GGN heeft geen enkele zorg over de uitkomst. GGN voldeed in de periode 2013-2018 en voldoet nog steeds ruimschoots aan de eisen die worden gesteld door het BFT, hetgeen door de accountant elk jaar is bevestigd.

Het BFT is zonder GGN te informeren een klachtprocedure gestart. GGN is verrast en teleurgesteld over hoe het BFT zich in deze fase van het proces opstelt. GGN staat nog altijd open voor constructief overleg. GGN heeft het BFT recent zelfs gevraagd om een spoedcontrole uit te voeren, zodat er in elk geval geen onduidelijkheid kan bestaan over de huidige bewaarpositie. GGN heeft alle relevante stukken gedeeld met het BFT, maar het BFT ziet geen aanleiding om capaciteit vrij te maken voor een spoedcontrole. Tevens maakt het BFT melding van een bewaaroverschot bij GGN van meer dan € 2,6 miljoen per 31 december 2019.

Wij waren volledig voorbereid op een mogelijke publicatie over deze kwestie. Op 9 maart jl. zijn wij gebeld door een journalist van het Financieele Dagblad en op 10 maart is er een artikel gepubliceerd op hun website. In het artikel wordt met name geciteerd uit de klacht van het BFT die daarin stelt dat er sprake is van een bewaartekort. GGN bestrijdt dit standpunt. Wij zijn blij te lezen dat het BFT zich onthoudt van inhoudelijk commentaar zolang deze klacht zich onder de rechter bevindt. Ook onze beroepsorganisatie KBvG maakt zich geen zorgen.

Reacties

Geef een reactie