GGN helpt bij project Reset van gemeente Rotterdam

2 minuten | Samenwerken

Rotterdammers die hulp nodig hebben bij hun financiën op tijd signaleren en ze de juiste hulp aanbieden. Dat is de insteek van het project Reset van de gemeente Rotterdam, een project gericht op een integrale aanpak van schuldenproblematiek in de Maasstad. Verschillende bedrijven en betrokken partijen zoals gerechtsdeurwaarders, waaronder GGN, helpen daar actief bij. De eerste aanmeldingen bij de Rotterdamse gemeentelijke schuldhulpverlening via de nieuwe route zijn reeds binnen.

Het project RESET beoogt onder andere een nauwe overlegstructuur te scheppen tussen deurwaarderskantoren, de kredietbank, gemeentebelastingen, BKR en dus de gemeente. Dit moet erin resulteren dat mensen die baat hebben bij (schuld)hulpverlening, op tijd worden gesignaleerd en benaderd. De gemeente kan er dan voor zorgen dat ze in contact komen met de juiste instantie voor de situatie. GGN draagt haar steentje bij door een rol te spelen in de signalering van mensen die hulp nodig hebben. De mensen die daarvoor in aanmerking komen, worden direct aangemeld bij de gemeente. Tenminste, als ze daar zelf toestemming voor geven.

Het project Reset sluit perfect aan op de huidige koers van GGN: streng zijn voor mensen die niet willen maar wel kunnen betalen, en een helpende hand bieden aan de mensen die wel willen maar niet kunnen betalen. Dit project maakt het voor GGN extra makkelijk om die helpende hand aan te rijken. Bovendien gaat er ook een door deurwaarders langgekoesterde wens in vervulling: een direct contactpunt bij de gemeente als de deurwaarder van mening is dat schuldhulpverlening van nut kan zijn.

GGN-deurwaarder Angelique rijdt al jaren rond in Rotterdam-Zuid. Zij is verheugd met het initiatief. Ze heeft zelf haar steentje bijgedragen door het aanmelden van twee Rotterdammers bij de gemeente.

Angelique:
“Deze mensen wonen in een gebied waar ik al zo’n 15 jaar rondrijd. Ik ken deze mensen en ik weet het een en ander van hun situatie af. Dat is een groot pluspunt, want deze mensen kennen en vertrouwen mij. Dat scheelt enorm.”

Het komt ook voor dat mensen reeds bezig zijn met schuldhulpverlening of bewindvoering. Voor deze mensen heeft het initiatief niet zo veel zin. Toch overheerst het positieve gevoel.

Angelique:
“Ik ben blij dat ik dit kan aanbieden aan mensen die het kunnen gebruiken. Als deurwaarder wil je mensen ook helpen en adviseren.”

De drempel voor mensen om gebruik te maken van de beschikbare hulp wordt door dit initiatief zo laag mogelijk gehouden. Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak, ChristenUnie-SGP) gaf bij de lancering van het project al aan dat de zelfredzaamheid van mensen in het verleden vaak is overschat, waardoor mensen pas relatief laat in beeld kwamen bij hulpinstanties.

Reacties

Geef een reactie