GGN en CZ boeken succes met sociale aanpak

Uit een pilot die GGN heeft uitgevoerd in opdracht van CZ blijkt dat een vroegtijdig bezoek aan huis – bij de klanten - van de deurwaarder zijn vruchten afwerpt op verschillende fronten.

Structurele oplossing bij schulden

Het bezoek wordt ingezet in de minnelijk fase zodat proceskosten of beslaglegging verderop in het proces voorkomen kunnen worden. Het doel is om te komen tot een structurele en persoonlijke oplossing. De oplossing kan bestaan uit een betalingsregeling, maar kan ook zijn hulp bieden bij schulden en/of hulp bij het vinden van een baan.

De pilot laat zien dat een vroegtijdig bezoek leidt tot meer betalingsregelingen die ook beter worden nagekomen. Bij de doelgroep van mensen met meerdere schulden zien we zelfs meer dan een verdubbeling van de geldstroom. Daarnaast zijn er 11 mensen blijvend aan een baan geholpen via de samenwerking met Timing uitzendbureau en hebben we al 1.500 mensen gekoppeld aan een buddy via de fiKks app.  

Persoonlijke benadering

Vooral de persoonlijke benadering en de structurele aard van het vroegtijdig bezoek zijn belangrijk voor CZ. “CZ wil problematische schulden voorkomen en treft daarom zoveel mogelijk maatwerkoplossingen. De samenwerking met GGN betekent dat het maatwerktraject wordt voortgezet. Door dit bezoek aan huis is het mogelijk om met klanten in contact te komen. Niet meteen een dagvaarding, maar de deurwaarder die namens CZ op huisbezoek gaat om alsnog tot een maatwerkoplossing te komen. De samenwerking tussen GGN en CZ is belangrijk voor klanten omdat we op deze manier een structurele oplossing bieden aan onze klanten en betaalachterstanden niet onnodig verder oplopen”, aldus Manuel van der Hoek, credit manager bij CZ.

Bij GGN hechten we veel belang aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De uitdaging is om op een sociale manier financieel rendement te realiseren. Ook onze opdrachtgevers hebben sociaal incasseren hoog op de agenda staan. Dat financieel en sociaal rendement perfect samen kunnen gaan bewijzen de resultaten uit deze pilot die we hebben uitgevoerd voor CZ zorgverzekeraar.

Reacties

Geef een reactie