GGN Credit Lab: Samenwerking met Universiteit van Tilburg

2 minuten | Samenwerken

GGN gaat samenwerken met de Universiteit van Tilburg (UvT). Tijdens verkennende gesprekken eind vorig jaar en een CreditLab sessie bij GGN in Rotterdam is besloten een formele samenwerking aan te gaan.

Arjen Houweling: “We willen onze debiteuren graag beter gaan begrijpen. We werken al langere tijd met de door onszelf verzamelde data. We willen echter graag een extra dimensie aan onze kennis toevoegen, door bijvoorbeeld slimmere vragen te stellen in ons contact met debiteuren.”

De samenwerking vindt zijn oorsprong op het congres ‘De dag van het gedrag’, afgelopen zomer. Laurens Ruster: “Ik hield op het congres een presentatie over ons werk met de persona’s. Er zaten ook mensen van de UvT in de zaal en die kwamen na afloop naar me toe. Zij houden zich bezig met data science en ze waren benieuwd of we werkten op basis van gedragswetenschappen. Op het moment van spreken was dat nog niet zo, maar inmiddels zijn we daar met elkaar over in gesprek.”

Het GGN Credit Lab is een inspirerende ruimte in het GGN kantoor in Rotterdam met een innovatieve sfeer. GGN brainstormt daar wekelijks met collega’s over nieuwe ideeën voor  producten, diensten en services van GGN. Dat doen we niet alleen met collega’s, maar we betrekken iedere week ook klanten en andere stakeholders bij deze innovatieve sessies.

Op dit moment zijn de partijen bezig om de samenwerking verder concreet te maken. Er zijn veel mogelijkheden. Voor de UvT zijn onze data en ervaringen interessant, terwijl GGN veel kan hebben aan de kennis en onderzoeken van de Universiteit. Arjen: “Het lijkt ons interessant om een toepassing of tool te ontwikkelen waarmee we armoede in een vroeg stadium kunnen signaleren. Daarnaast bezitten de Universiteit en GGN gezamenlijk de data en know-how om een model te maken waarmee armoede voorspeld kan worden.”

De samenwerking kan op lange termijn ook interessant zijn voor verschillende overheden. Laurens: “We azen op een langlopende samenwerking en we richten ons erop dat overheden als ministeries en gemeenten zich na verloop van tijd ook aansluiten.”

Reacties

Geef een reactie