Gewone mensen helpen gewone mensen

3 minuten | Samenwerken

Toen GGN-deurwaarder Christian Bosch samen met Laura Mudde van ONSbank voor een interview aanschoof bij de uitzending van New Business Radio (NBR) kreeg hij van interviewer Folkert Tempelman direct de opmerking dat hij er niet als een deurwaarder uitzag. "Maar hoe ziet een deurwaarder er dan uit?", pareerde Christian.

“Het zijn gewoon mensen. Mensen hebben vaak een vervelend idee bij deurwaarders, maar de wereld verandert. En wij als deurwaarders ook. Dat zie je onder meer terug in onze samenwerkingspilot met ONSbank.”

ONSbank is een initiatief dat streeft naar een menselijke omgang met schulden. Laura Mudde: “ONSbank helpt jongeren tussen de 18 en 27 jaar met schuldproblemen om weer grip te krijgen op hun leven. De doelgroep zijn dus mensen die aan het begin van hun volwassen leven staan. In de hulp die de jongeren krijgen, wordt niet alleen gekeken naar de inkomsten en uitgaven, maar vooral naar wat er verder in de levens van de deelnemers speelt. Schuldenproblematiek is namelijk niet alleen een kwestie van meer uitgeven dan er binnenkomt, maar een gevolg van dieperliggende problemen, van onvoldoende regie hebben op je eigen leven.”

ONSbank onderscheidt zich op dit gebied van andere initiatieven om schulden tegen te gaan, waar verder kijken dan de realiteit die de harde cijfers schetsen vaak allesbehalve vanzelfsprekend is.
Laura: “Uit onderzoek blijkt dat de huidige schuldhulpverlening te weinig uithaalt. Dat is nog heel erg gericht op de financieel-praktische kant van schulden, maar kijkt onvoldoende naar onderliggende problemen. Als je alleen gaat kijken naar de boekhouding en hoe die op orde gebracht moet worden doe je de problemen die er spelen te kort.”

Unieke pilot tussen ONSbank en GGN

De samenwerkingspilot tussen GGN en ONSbank is op het eerste gezicht misschien opmerkelijk, maar wie verder kijkt, ziet dat de samenwerking precies past binnen de transitie die gaande is in de deurwaarderswereld. De rol van de deurwaarder verandert.

Laura: “Niet alleen degene met schulden heeft een probleem, maar ook degene die z’n geld terug wil. We zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje.”

Ook andere betrokken partijen trekken het zich steeds meer aan en proberen gezamenlijk actief naar een oplossing toe te werken. En misschien nog wel belangrijker: ONSbank en GGN zetten zich samen met andere stakeholders in om te voorkomen dat schulden problematisch worden.

Persoonlijk verhaal

Op de vraag of Laura een voorbeeld heeft van iemand die het traject succesvol heeft doorlopen en nu schuldenvrij is, knikt Laura instemmend. “Ja, een jongen uit ons eerste programma. Die jongen had een moeilijke jeugd gehad met een moeilijke gezinssituatie. Hij is op jonge leeftijd in de criminaliteit beland en ook in de schulden. Hij heeft met frisse tegenzin meegedaan aan het programma. Uiteindelijk heeft hij het volgehouden en hebben we zijn schulden op kunnen kopen door een gift. Hij heeft nu werk, heeft het hele programma volgehouden, de schuld terugbetaald, en nu komt het moment dat hij voor het eerst in zijn leven volledig schuldenvrij is.”

Laura vervolgt: “Wat ik het meest ontroerend en tegelijkertijd verontrustend vond, is dat hij aangaf dat hij dat best beangstigend vindt. Hoe is zijn leven zonder schulden, zonder die druk? Hij heeft ontzettend aan zichzelf gewerkt. Hij heeft een vriendin, heeft werk, is bijna schuldenvrij, een situatie die hij nog nooit eerder heeft meegemaakt.”

ONSbank weet hoe te helpen, GGN weet waar te helpen

Op de vraag hoe GGN ONSbank kan gaan helpen, geeft Laura aan: “Vooral op het gebied van contacten leggen! Hoe meer mensen ons benaderen met een vraag of om een gesprek aan te gaan, des te beter. Daar kan GGN wat in betekenen.” Christian vult aan: “Sowieso. We hebben de grootste database in deurwaardersland. Die gaan we inzetten als dat nodig is. Voor sommige klanten leggen we al thuisbezoeken af in de preventieve fase. We gaan dan op zoek naar de situatie die ertoe heeft geleid dat deze situatie is ontstaan.” Interviewer Tempelman: “Want dat is wat je wil hè, een bredere dialoog op gang brengen.” Christian: “Eerder vooral.”

GGN overweegt al langer wat er gedaan kan worden aan schuldenproblematiek en de preventie daarvan. Het lastige is dat initiatieven daarvoor de AVG (de privacywet) niet mag overtreden en dat de deurwaarder geen hulpverlening kan bieden. Het is dan zaak om te kijken naar wat er wel kan. ONSbank kan de hulpverlening bieden, GGN kan signaleren waar die hulp het beste tot zijn recht komt.


Meer weten?

Meer weten over de samenwerkingspilot tussen GGN en ONSbank en het veranderende deurwaarderslandschap? Beluister hier de hele podcast.

Reacties

Geef een reactie