Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders beëindigt haar activiteiten

2 minuten | GGN

- PERSBERICHT -
De Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (verder: GGDW) stopt in 2019 met haar activiteiten. Het GGDW is opgericht in 1998 door een tweetal gerechtsdeurwaarders en een registeraccountant. Het doel ervan was de betrouwbaarheid ten opzichte van de opdrachtgever boven elke twijfel te verheffen.

De deurwaardersbranche is de afgelopen 20 jaar vergaand geprofessionaliseerd. Dit maakt de paraplu van het GGDW overbodig.

In het kielzog van het GGDW is er wettelijk toezicht gekomen door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De eisen aan de gehele branche zijn in de loop der jaren verzwaard. Veel van de initiatieven van het GGDW zijn daardoor thans formeel geregeld. Een gerechtsdeurwaarderskantoor moet anno nu onder meer voldoen aan de eisen van het BFT (financiële ratio’s, de zogenoemde bewaarplicht en een reeks andere eisen), normen voor kwaliteit, waarderingsregels, het verbod op voorfinanciering, allerlei verordeningen, privacywetgeving en de Gerechtsdeurwaarderswet. Ook voldoen veel gerechtsdeurwaarderskantoren aan allerlei normen op het gebied van ISO en ISAE.

Feitelijk heeft het GGDW bereikt dat de branche als geheel inmiddels kan voldoen aan wat het GGDW altijd voor haar deelnemers heeft beoogd. Het onderliggende bouwwerk van permanent toezicht en vrijwillige audits is daardoor overbodig geworden.

Gedurende het jaar 2019 zal de verstrekte garantie gefaseerd worden afgebouwd. De garantie heeft betrekking op de door een gerechtsdeurwaarder voor opdrachtgevers ontvangen gelden, die nog niet aan die opdrachtgever zijn doorbetaald. Vanaf 1 juli 2019 zal voor nieuwe opdrachten geen garantie meer worden verstrekt. Het GGDW blijft vanzelfsprekend wel garant staan voor de uitloop van de verstrekte zekerheid op voordien overeengekomen opdrachten.

Delft, 31 maart 2019
Drs E.H.T.M. Nijpels,
Voorzitter

Reacties

Geef een reactie

Margaretha

Goed om te duidelijk te hebben.

Reageren