Eens een Tamara altijd een Tamara?

Regelmatig wordt ons gevraagd of de persona van een debiteur ook kan veranderen! Daar doen we binnen de afdeling Advanced Analytics periodiek onderzoek naar middels een zogenaamde “Quo Vadis” analyse.

Quo Vadis is Latijn en betekent Waarheen gaat gij? En dat is nou precies wat we willen weten! In zo’n analyse vergelijken we twee perioden met elkaar om te zien of de debiteuren uit periode 1 nog dezelfde persona zijn in periode 2. Hieronder vergelijken we april 2017 met december 2017.

In bovenstaande tabel zie je dat 94,2% van de Tamara’s uit april ook in december nog Tamara zijn gebleven. Maar omdat een debiteur nooit slechter kan betalen dan Tamara, kunnen Tamara’s dus alleen maar beter worden. Zo is dus 5,8% van de Tamara’s uit april een Bryan, Job, Saida of Hendrik-Jan geworden in december.

Bij Hendrik-Jan ligt het juist omgekeerd. 97,8% van de Hendrik-Jannen uit april is in december nog steeds Hendrik-Jan. Maar omdat een debiteur nooit beter kan gaan betalen dan Hendrik-Jan, kunnen Hendrik-Jannen alleen maar slechter worden. Zo is toch nog 2,2% van de Hendrik-Jannen uit april een Saida, Job, Bryan of zelfs een Tamara geworden in december.

De grootste verandering zien we bij Bryan. 79,7% van de Bryan’s uit april is ook in december een Bryan gebleven. 7,8% is slechter gaan betalen en is helaas een Tamara geworden. Goed nieuws is dat 12,6% van de Bryan’s uit april in december beter is gaan betalen en dus een Job, Saida of Hendrik-Jan is geworden.

Van de debiteuren die in april nog het label “Onbekende betaler” hadden zie je in de grijze cellen hoe ze in december wel zijn ingedeeld.

Onderstaande tabel laat samengevat zien hoeveel % van de debiteuren beter, slechter of gelijk is gebleven. Dan zie je dus aan de netto delta dat (5,8% + 4,8%) 10,6% van onze debiteuren beter is gaan betalen en ze dus ten opzichte van april 2017 een beter persona zijn geworden. Maar (-4,3% + -3,7% + -2,2%) 10,2% van onze debiteuren is ten opzichte van april 2017 slechter betaalgedrag gaan vertonen en dus zijn het slechtere persona’s geworden. Al met al een klein plusje van 0,4%!

Reacties

Geef een reactie