Deurwaardersorganisatie GGN past topstructuur aan

2 minuten | GGN

GGN heeft besloten om de topstructuur te vereenvoudigen. Het wordt eenvoudiger om nieuwe aandeelhouders toe te laten treden zodat GGN haar leidende positie kan vasthouden en verstevigen. Zo kan GGN de ambities op het gebied van innovatie waarmaken, doorgroeien en meer commerciële slagkracht creëren.

In de nieuwe structuur verenigen de actieve aandeelhouders zich in een coöperatie (genaamd GGN Coöperatief U.A.) die de zeggenschap heeft in de werkmaatschappij GGN Mastering Credit. De coöperatie biedt een flexibele en laagdrempelige structuur waarin het ook voor jonge gerechtsdeurwaarders en kleine kantoren aantrekkelijk is om te participeren. De huidige rechtsvorm van GGN Mastering Credit wordt vereenvoudigd en omgezet van een N.V. in een B.V.

De afgelopen maanden is door het bestuur, in samenspraak met de Raad van Commissarissen, de aandeelhouders en de ondernemingsraad, hard gewerkt om deze nieuwe structuur te realiseren. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven en ook de aandeelhoudersvergadering is akkoord gegaan met de nieuwe structuur. De structuurverandering is per 16 mei 2019 ingegaan.

Schuldenproblematiek in Nederland is een groeiend maatschappelijk probleem. GGN ziet een belangrijke rol voor creditmanagementorganisaties om bij te dragen aan een duurzame oplossing. GGN gelooft dat sociaal incasseren met gebruik van moderne technieken en inzichten de toekomst is. “De herstructurering is in lijn met onze visie op sociaal incasseren. We veranderen van een klassieke deurwaardersorganisatie naar een data gedreven creditmanagementorganisatie. Voorkomen van problematische schulden staat centraal. Onze deurwaarders zijn bij uitstek geschikt om in gesprek te gaan met mensen die rekeningen niet kunnen of willen betalen en hen te helpen” aldus Rinus van Etten, bestuurder van GGN Mastering Credit. 

Reacties

Geef een reactie