Bewindvoering is een mooi vak

4 minuten | GGN

Dennis Merx, Bestuursbureau & Facilitair Bedrijf en Inkoop

Willen en kunnen zijn in het echte leven toch vaak twee verschillende dingen

Je weet pas hoe moeilijk het is, als je het zelf van nabij meemaakt: een volwassene die lichamelijk of geestelijk niet meer voor zichzelf kan zorgen. Die door ouderdom, ziekte, handicap, verslaving of schulden niet meer in staat is om voor zijn of haar eigen belangen op te komen. Overkomt het een naaste, dan steek je zelf de helpende hand toe. Dat gebeurt gelukkig regelmatig, maar niet iedereen heeft een partner of familie die daadwerkelijk kan helpen met persoonlijke beslissingen en/of financiële zaken. Ik schrijf hier bewust ‘kan’, want willen en kunnen zijn in het echte leven toch vaak twee verschillende dingen, hoe anders we dat ons soms ook zouden wensen.

Niet voor de lol

De hulp aan deze mensen wordt steeds ingewikkelder, omdat de wettelijke regels op dit gebied voortdurend veranderen. En soms is de belasting gewoon te zwaar of valt deze praktisch nauwelijks te organiseren. In dat geval kunt u uw familielid of uw cliënt met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Niemand staat voor zijn lol onder bewind of curatele, dat begrijpen we bij GGN Bewindvoering als geen ander. Wij zijn een professionele bewindvoerder, mentor en curator, die dit verantwoordelijke werk al ruim dertig jaar doen, tot tevredenheid van familie en partners, zorginstellingen en de Rechtbank.

Mooi maar complex

Met een kleine dertig medewerkers helpen we momenteel zo’n 1.200 cliënten. We zijn groot genoeg om alle relevante specialismen in huis te hebben – fiscaal, financieel, juridisch en op het gebied van schuldhulp – en we zijn klein genoeg om onderling snel te schakelen, wanneer we elkaars kennis nodig hebben. Bewindvoering is een vak. Een mooi maar complex vak. Soms zitten onze mentoren op één dag aan tafel met cliënten, families, behandelend artsen, zorginstelling, hulpverleners, wijkteam, GGZ, maatschappelijk werk en de kinderbescherming. Zij bewaren het overzicht en handelen van daaruit in het belang van hun cliënten.

Duidelijkheid voor alles

Dat laatste is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Ook als we de cliënt zelf daarvoor ‘nee’ moeten verkopen. Denk bijvoorbeeld aan de verslaafde in een schuldhulpverleningstraject die maandagochtend toch die tien euro wil hebben.
We weigeren dat met begrip voor zijn situatie: vriendelijk maar beslist. Duidelijkheid voor alles. Zo krijgen we ook wel eens een telefoontje van een zorgverlener, die tussen de regels door om een ‘nee’ vraagt. Dat één-tweetje koppen we in, zodat de cliënt een duidelijk antwoord krijgt en de relatie met de zorgverlener goed blijft.

Tja, en dan nog iets waar we niet duidelijk genoeg in kunnen zijn. Wellicht vraagt u zich af: is het niet raar dat GGN aan de ene kant bewindvoerder en aan de andere kant deurwaarder is? Ja, dat zou het zeker zijn als er sprake was van één bedrijf. Maar GGN Bewindvoering is een dochteronderneming van GGN Mastering Credit met een geheel eigen bedrijfsvoering. Deze ‘chinese wall’ tussen beide bedrijven voorkomt dat er belangenverstrengeling optreedt.

Meer over onze dienstverlening vindt u op www.ggnbewindvoering.nl.

Reacties

Geef een reactie