4e seizoen van De Deurwaarder is gestart

GGN heeft samen met een productieteam in opdracht van RTL aan een nieuw seizoen gewerkt van De Deurwaarder. In dit seizoen wordt opnieuw met veel zorgvuldigheid het werk van de deurwaarder en waar zij dagelijks mee te maken hebben in beeld gebracht.

De huisbezoeken geven een breed beeld van de – niet alleen financiële – problemen waar mensen mee te maken hebben, en schetst ook hoe men daarin verzeild is geraakt. De verhalen bevestigen dat het bijna nooit een kwestie is van niet willen maar vooral van niet kunnen betalen. Omdat de deurwaarder vaak de eerste persoon is die wèl het gesprek met de debiteur kan aangaan, zoekt hij of zij samen met de debiteur naar passende oplossingen voor het probleem. De ene keer volstaat het treffen van een betalingsregeling – veel vaker is het ondersteunen bij de juiste hulp vinden en krijgen.

Belangrijke conclusies zijn: maak altijd je post open (of laat iemand die je vertrouwt dat doen), neem altijd contact op wanneer je een betalingsachterstand hebt, ga het gesprek aan en…financiële problemen zijn niet exclusief voor een bepaalde groep. Het kan helaas iedereen overkomen wanneer het op meerdere fronten in het leven anders loopt dan je had gehoopt. Gelukkig is er al veel meer openheid én oprechte aandacht voor dit onderwerp en de gevolgen die het voor mensen in deze situaties met zich meebrengt.

GGN is van mening dat het meewerken aan dit programma daar een positieve bijdrage aan levert. Passie voor het vak en voor de mensen waar je mee te maken hebt is dan ook een belangrijke drijfveer voor de 100 collega’s bij GGN die het ambt van gerechtsdeurwaarder iedere dag opnieuw uitoefenen.

Het programma is wekelijks te zien op dinsdagavond 20.30 uur op RTL 5. Terugkijken kan op RTL XL

Reacties

Geef een reactie