Nuts

De markt van nutsbedrijven is voortdurend in ontwikkeling. Factoren als liberalisering, nieuwe aanbieders en toegenomen schaalgrootte zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. En ook waterleidingmaatschappijen zoeken steeds nadrukkelijker naar een intensievere samenwerking met hun collega’s. De ontwikkeling van een duurzame watervoorziening vormt daarbij een belangrijk doel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het moderne devies.

Stabiliteit voor klanten

De vele ontwikkelingen hebben uiteraard ook consequenties voor het creditmanagement van nutsbedrijven. De markt verandert voortdurend, terwijl klanten juist behoefte hebben aan continuïteit, service en transparantie. GGN zorgt daarom voor een stabiel facturatieproces, debiteurenbeheer en minnelijk en gerechtelijk traject.

Specialistische incassoteams

De incasso van de maandelijkse rekeningen voor gas, water en licht zijn een belangrijk onderdeel van uw dienstverlening. GGN is daarin voor u van grote waarde. Binnen al onze vestigingen werken we met gespecialiseerde incassoteams die veel specifieke ervaring hebben op het gebied van nutsbedrijven. Onze expertise zorgt ervoor dat wij u in een vroeg stadium kunnen adviseren over bijvoorbeeld de acceptatie van nieuwe klanten. 

Fullservice creditmanagement

GGN is de enige partij in Nederland die minnelijke en gerechtelijke incasso binnen één organisatie met eigen kantoren kan verzorgen. Daardoor kunnen we, zodra een minnelijk traject niet tot de gewenste oplossing leidt, direct om ontbinding van de overeenkomst of afsluiting van levering vragen. Dat maakt GGN de perfecte partner bij het voorkomen, beheersen en terugdringen van debiteurenrisico’s. Eventueel verzorgen wij zelfs uw volledige facturatie of debiteurenbeheer.

Delen op: