Wat doet de Ambtelijk Toezichthouder voor GGN?

GGN

GGN stelde in oktober vorig jaar drie ‘Ambtelijk Toezichthouders’ aan. Matthijs Brekelmans (43), George Pijloo (57) en Marco Geerling (57) vervullen deze nieuwe functie binnen de organisatie. Wat doet een Ambtelijk Toezichthouder? De drie GGN’ers leggen het uit.

Marco, George en Matthijs werkten voorheen als vestigingsmanager bij GGN. Medio 2020 bleek dat de functie van vestigingsmanager een andere invulling kreeg. Waren vestigingsmanagers voorheen verantwoordelijk voor een executieteam, de facilitaire zaken op de vestiging én voor de kas met derdengelden, in de nieuwe situatie bleef alleen de leidinggevende rol overeind. “Wij voorzagen dat er een nieuwe functie nodig was”, vertelt Matthijs. “Want wie is nu primair verantwoordelijk voor de derdengelden en wie houdt toezicht op het werk van de deurwaarders? Heel belangrijk, omdat derdengelden zowat heilig zijn voor een bedrijf als GGN en de wet- en regelgeving omtrent het deurwaarderswerk strikt gehanteerd moet worden.”

Vakinhoudelijke verbeteringen

De directie zag een oplossing: het ontstane gat kon in oktober 2020 worden opgevuld door Ambtelijk Toezichthouders aan te wijzen. George: “Een interne toezichthouder is als het ware het ambtelijk geweten van GGN.  Zo’n functionaris heeft meer tijd en ruimte om vakinhoudelijk verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld om zich te verdiepen in de wet- en regelgeving, processen en de benodigde kennis. Om dit vervolgens te vertalen naar de werkvloer.”
De timing bleek bovendien perfect, vertelt Matthijs: “Op 1 oktober 2020 kwam er een grote wijziging in de wet- en regelgeving en op 1 januari en 1 april waren er weer grote veranderingen in de regels voor gerechtsdeurwaarders. Dat bracht direct een hoop werk met zich mee, net als de toeslagenaffaire.”

Nieuwe diensten die werken

De veranderingen in de wereld van de (gerechts-)deurwaarders volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. De omzetten van deurwaarderskantoren staan onder druk, de regelgeving verandert in snel tempo en er is een grote verschuiving van gerechtelijke naar minnelijk incasso. Het is als speler in die markt daarom cruciaal om goed en snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Marco: “Ook voor het behoud van het ambt is het cruciaal nieuwe diensten te ontwikkelen die GGN kan leveren aan de markt. Daarbij is het belangrijk dat die diensten voldoen aan alle geldende wetten. Bovendien vragen die veranderingen ook aanpassing in het dagelijks werk van deurwaarders. Zo zijn onlangs enkele wetten rond beslaglegging op inboedel gewijzigd. Deze wetten stamden uit 1838, maar zijn nu aangepast. Dat betekent dat deurwaarders geen beslag meer mogen leggen op gebruikelijke inboedel, dat maakt incasseren soms lastiger en daar moeten al onze collega’s dus goed van op de hoogte zijn.”

Ambassadeurs van de KBvG

Als Ambtelijk Toezichthouder zijn George, Matthijs en Marco dus verantwoordelijk voor het toepassen van relevante regelgeving op het gebied van ambtelijke aangelegenheden, het borgen van ambtelijke kwaliteit en inregelen van wet- en regelgeving. Maar daarnaast leveren zij ook een bijdrage als KBvG-ambassadeur. “Iedere deurwaarder in Nederland is van rechtswege lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Het is mooi om te zien dat deze beroepsvereniging steeds actiever wordt. Zo communiceren ze bijvoorbeeld wekelijks over nieuwe ontwikkelingen in het vak en organiseren ze webinars waar leden al hun vragen kunnen stellen. Wij stellen ons de komende tijd beschikbaar ten behoeve van de KBvG. Inmiddels is George toegetreden tot de vacaturecommissie van de KBvG en zal Matthijs zich als eerste namens ons kandidaat stellen voor de ledenraad van de KBvG.” Matthijs: “Ja, de KBvG is daarnaast op zoek naar ambassadeurs en daar bieden wij ons graag voor aan. In die rol ga je bijvoorbeeld lobbyen in Den Haag, praat je verschillende belanghebbenden bij of geef je lezingen over het vak. Heel interessant om te doen en belangrijk voor de positie van de gerechtsdeurwaarder in Nederland.”