Van schuld naar schone lei

Deze week is het advies Van schuld naar schone lei aangeboden aan minister Carola Schouten voor armoedebeleid. Mensen met problematische schulden moeten sneller worden geholpen en de zekerheid krijgen dat ze zonder schulden opnieuw kunnen beginnen. Daarbij moeten ze hulp krijgen van gemeenten en kunnen rekenen op nazorg, zodat ze niet opnieuw in de problemen komen.

John Nootenboom, CEO bij GGN, reageert: Wij ondersteunen de conclusie dat mensen met problematische schulden sneller geholpen moeten worden. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert onder andere dat een groot deel van de schuldpreventie bij gerechtsdeurwaarders moet liggen. Een rol die we vanuit GGN steeds nadrukkelijker nemen. Door het wettelijk vast te leggen creëren we een versnelling om sociale incasso als dé standaard in Nederland neer te zetten.

In Nederland hebben ruim 600.000 huishoudens problematische schulden. De maatschappelijke kosten daarvan worden geschat op 15 tot 17 miljard euro per jaar. We kunnen niet verwachten dat deze kosten volledig door de overheid, en daarmee de maatschappij, gedragen worden. Door nauw samen te werken met diverse marktpartijen en overheden, geloven wij als GGN dat we problematische schulden efficiënter en beter kunnen oplossen en voorkomen dan nu het geval is. Wij roepen daarom op om meer samen te werken en samen invulling te geven aan sociaal incasseren.