Spoedwet COVID-19 Justitie en Veiligheid

4 minuten | GGN

Een bijzondere situatie vraagt om bijzondere maatregelen. We bevinden ons alweer vier weken in deze uitzonderlijke situatie. De afgelopen weken hebben we absoluut niet stil gezeten.

De werkzaamheden gaan door

Momenteel werkt het merendeel van onze mensen vanuit huis, bijna iedereen kan thuis inloggen, bellen en uiteraard gebeld worden. Dankzij creatieve oplossingen kunnen wij ons werk blijven continueren zoals u van ons gewend bent. De gezondheid van onze medewerkers staat voorop, daarom hebben we een aantal maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld onze balies voor klanten gesloten en het werkpakket van onze deurwaarders aangepast om zoveel mogelijk persoonlijk contact te vermijden.

Tijdelijke afwijkende regelingen

Door het sluiten van de rechtbanken zijn veel zaken stil komen te liggen. Dankzij een spoedwet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is er nu een tijdelijke, afwijkende regeling betreffende het landelijk procesreglement voor rolzaken kanton. Dit betekent dat de zaken nu weer door kunnen gaan zonder concessies te doen aan de rechtszekerheid en de positie van de gedaagde.

Wat betekent dit?

Normaliter roept de rechter een gedaagde op voor een zitting in de rechtbank. De rechter neemt kennis van de dagvaarding en de gedaagde heeft de mogelijkheid om mondeling verweer te voeren. Door de sluiting was dit niet meer mogelijk.

Dankzij de spoedwet worden gedaagden nu in de gelegenheid gesteld om schriftelijk, per mail of telefonisch te reageren. Als de gedaagde verweer voert wordt de procedure in beginsel schriftelijk voortgezet. Dus zonder een fysiek bezoek aan de rechtbank. In uiterste gevallen kan de rechter bepalen om een zaak telefonisch of via beeld te behandelen. Wanneer de gedaagde niet reageert wijst de rechter een verstekvonnis en volgt een uitspraak in de afwezigheid van de gedaagde.

Wat verandert er in onze aanpak?

  • Bij betekeningen vanaf 6 april jl. voegen wij bij elke dagvaarding een speciale brief met uitleg over de aangepaste procedure. De tekst is samenspraak met de Rechtspraak opgesteld.
  • Voordat wij exploten betekenen zoeken wij altijd contact met de klant, om te voorkomen dat er (onnodige) kosten worden gemaakt en om de aangepaste procedure uit te leggen.

Tot wanneer gelden deze aangepaste regelingen? 

De aangepaste regelingen zijn van kracht t/m 28 april. Als de overige overheidsmaatregelen aanhouden wordt het hoogstwaarschijnlijk verlengd. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte.

Vragen?

Wij geloven dat persoonlijk contact zeker nu belangrijker is dan ooit. Neem bij vragen contact op met de GGN contactpersoon of stuur een mail naar sales@ggn.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.