1. Gemiddelde betalingstermijn
2. Kosten debiteur
  Uw jaaromzet euro
  Uw debiteurensaldo euro
Gemiddelde betalingstermijn van uw debiteuren dagen
Gewenste betalingstermijn van uw debiteuren dagen
Oud debiteurensaldo euro
Nieuw debiteurensaldo euro
Extra liquiditeit door kortere betalingstermijn euro
Rentepercentage %
Besparing rentekosten per jaar door kortere betalingstermijn euro
  Uw netto marge %
  Openstaande post van uw debiteur euro
Omzet om het geleden verlies op de debiteur goed te maken euro
Jaaromzet is het totaalbedrag van verkopen in een bepaalde periode. Debiteurensaldo is het totaal van facturen die uitstaan bij debiteuren Netto marge is de verhouding tussen de nettowinst en de omzet.
Formule: (nettowinst / omzet ) x 100% = netto marge.
Openstaande post van uw debiteur is het gemiddelde openstaande bedrag van één debiteur.