De uitdaging


Schulden zijn zo oud als de mensheid zelf. Het innen van die schulden is dus ook van alle tijden. Zorgen dat er wordt betaald is vaak een ondankbare taak. Het is ook een ontzettend belangrijke taak waar de maatschappij niet zonder kan. 

Bij GGN willen we de schuld niet alleen innen, wij willen problematische schulden oplossen en waar mogelijk voorkomen. Schulden oplossen houdt veel meer in dan alleen zorgen dat er zo snel mogelijk betaald wordt. Je kunt het ene gat niet vullen met het andere. De kunst zit hem in het vinden van de balans tussen het belang van degene die wat moet betalen en van degene aan wie betaald moet worden. Wij zijn gespecialiseerd in het vinden van die evenwichtige balans, rekening houdend met de financiële en de sociale kant. 

Door ons te verdiepen in de mens bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden, kunnen wij ons werk op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren. Wij geloven namelijk dat dit in het belang is van de mensen, bedrijven, overheden en de rest van de maatschappij. We hebben bewust aandacht voor ieders belang.

Onze aanpak


Wij geloven in het goede van de mens, dat iedereen in principe zijn betalingsverplichting wil nakomen. GGN doet er dan ook alles wat in haar mogelijkheden ligt om klanten te helpen met hun financiële problemen. Uiteindelijk draait het om mensen in beweging  krijgen. Soms is daarvoor een strenge aanpak nodig, veel vaker een helpende hand. We verdiepen ons in de persoon achter de schuld om de juiste toon te kunnen zetten en hulp op maat te kunnen bieden. Dit doen we samen met gerenommeerde ketenpartners.

We richten het incassoproces er zo op in dat de kwetsbaren worden geholpen om te kunnen betalen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we steeds naar de juiste balans tussen sociaal en financieel rendement. Want wij geloven dat aandacht loont.