SOORT VERZOEK OF KLACHT

 • Klacht over de behandeling van een klacht;
 • Verzoek Rechten van Betrokkenen (wet AVG);
 • Datalek (wet AVG);
 • Verzoek WOO (deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan);
 • Claim.

Kies uit bovenstaande opties een onderwerp dat u behandeld wilt hebben. Nadat u een keuze heeft gemaakt, hebben we enkele (persoons-)gegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Om aan te kunnen tonen dat we uw verzoek hebben behandeld, worden uw gegevens geregistreerd en bewaard.

WE ONTVANGEN GRAAG DE VOLGENDE GEGEVENS VAN U

 • Naam en adresgegevens;
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Welk type verzoek of klacht dient u in? (klacht over de behandeling van een klacht, verzoek Rechten van Betrokkenen, datalek, etc.);
 • Reden verzoek Rechten van Betrokkenen/WOO of een omschrijving van klacht, claim of datalek;
 • Bij het indienen van een verzoek van Rechten van Betrokkenen en bij een verzoek vanuit de wet WOO dient u zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Dit kan op twee manieren, namelijk fysiek op één van onze kantoren door het tonen van uw legitimatiebewijs of door een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen aan de e-mail die u naar ons stuurt.

U kunt bovengenoemde gegevens mailen naar FG&SO@ggn.nl.

REACTIE- EN BEHANDELTERMIJNEN

 • U ontvangt binnen 4 weken, nadat we uw bericht hebben ontvangen en u geïdentificeerd bent, een antwoord op uw verzoek. Indien wij aan uw verzoek kunnen voldoen, ontvangt u de gevraagde inhoudelijke informatie bij de e-mail. In het geval wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u de reden van afwijzing mee delen.
 • Voor klachten en claims is de behandeltermijn 2 weken.
 • Een datalek dienen wij binnen 72 uur te hebben onderzocht, behandeld en eventueel te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig bij betrokkenen.