GGN onderschrijft conclusies onderzoek SchuldenlabNL & Deloitte

2 minuten | Sociaal incasseren | GGN | Innovatie

Het oplossen van schuldenproblematiek bestaat al jaren uit een aantal grote uitdagingen voor betrokken partijen. Veel van die uitdagingen zijn ook nog eens structureel. Denk aan het in beeld brengen en bereiken van hulpbehoevenden, problemen bij hulp bieden aan flexwerkers en ZZP’ers, maar ook aan de lange procedures en het slepende proces van een schuldhulpverleningstraject.

Nederland heeft op schuldengebied een gigantisch ‘lijk in de kast zitten’ dat er door de coronacrisis uit dreigt te vallen. Dat valt op te maken uit dit onderzoek van Deloitte en SchuldenlabNL. GGN herkent zich in het beeld dat geschetst wordt in dit onderzoek. Het is vijf voor twaalf.

Voor de coronacrisis en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan, waren er in Nederland reeds een miljoen mensen die wakker lagen van de problematische schulden waar zij mee kampten. Deloitte en SchuldenlabNL becijferden in dit rapport dat de pandemie een toename van het aantal mensen met schulden zal betekenen. Door COVID-19 groeit het aantal huishoudens met schuld in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen; hiervan is 41% problematisch. Dit is onder andere een gevolg van het feit dat veel mensen door COVID een significant en langdurig verlies van inkomen ervaren.

Het is een niet te onderschatten probleem. Problematische schulden leiden tot persoonlijk leed, maar ook tot directe en indirecte maatschappelijke kosten. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk spijkers met koppen worden geslagen om de toename van problematische schulden onder Nederlanders een halt toe te roepen. Alleen zó maken we werk van het terugdringen van het aantal mensen met schuldzorgen in Nederland.

GGN herkent zich in het door het onderzoek geschetste beeld en helpt graag mee aan het creëren van meer ophef over dit onderwerp. Wij sluiten ons aan bij Deloitte en SchuldenlabNL, die pleiten voor: snelle hulp, een sociale oplossing en kortere trajecten. Het is belangrijk om er bij risicogevallen vroeg bij te zijn, in plaats van er na enkele jaren pas achter te komen dat er een grote schuld is ontstaan. We moeten ons richten op alle fasen van schuldproblematiek. Bij het bieden van hulp moet er gekeken naar de situatie in brede zin, en niet slechts naar de cijfers. Onderliggende problemen dienen eveneens te worden geadresseerd. Tot slot zijn, juist nu, zijn zo kort mogelijke instroomtrajecten en korter lopende schuldhulptrajecten van vitaal belang.

Ook interessant voor jou?

Wij investeren continu in innovatie en samenwerking om onze dienstverlening te versterken. In onze artikelen, persberichten en blogs lees je hoe we dat doen.

Lees meer nieuws en artikelen