GGN moderniseert dagvaardingen

GGN | MVO

Afgelopen jaar werden er volgens de KBvG in totaal ruim 300.000 dagvaardingen door gerechtsdeurwaarders uitgebracht. Deze dagvaardingen zitten vaak vol ambtelijke taal en daarmee is het document niet altijd voor iedereen direct helder. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn of mensen die gewoonweg de tijd niet nemen het exploot goed te lezen. Het resultaat is veel onduidelijkheid en uiteindelijk onnodige kosten. Daar wil GGN verandering in brengen.

Als marktleider heeft GGN heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het aanpassen en vereenvoudigen van onder andere e-mails en brieven. Daar waar deze in het verleden vol stonden met jargon en juridische termen, zijn deze al geruime tijd aangepast naar begrijpelijk (B1) taalgebruik. In het verlengde daarvan koos GGN er ook voor om de tekst van de incassodagvaarding opnieuw te formuleren met als doel het begrijpelijk maken van ambtelijke taal.

Na een zorgvuldige voorbereiding is deze maand de eerste moderne incassodagvaarding betekend. De nieuwe dagvaarding voldoet aan alle wettelijke vereisten en de wensen van de Rechtspraak, maar is op details aangepast. Zo is het op de eerste pagina meteen duidelijk wat van de schuldenaar wordt geëist en wat hij kan doen. Om de dagvaarding toegankelijker te maken, is de juridische taal in de dagvaarding zoveel mogelijk vermeden. Als er geen eenvoudigere woorden gebruikt kunnen worden, wordt een uitleg van deze woorden gegeven.

In de komende periode gaan we het effect van de nieuwe brieven evalueren en waar nodig aanscherpen. Daarna volgen meerdere soorten dagvaardingen en andere exploten.