GGN gaat intensieve samenwerking aan binnen de Nederlandse Schuldhulproute

- PERSBERICHT - Soms hebben mensen extra hulp nodig om in actie te komen bij het aanpakken of voorkomen van betalingsachterstanden. Met de eerdere aansluiting bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) in oktober 2019 én de nu opvolgende intensieve samenwerking met Geldfit.nl, ontvangen klanten van GGN dit extra benodigde hulpaanbod.

Leiden, 23 april 2020

Samenwerking met NSR 1

Door het afnemen van een eenvoudige anonieme test stellen klanten van GGN op Geldfit.nl hun financiële situatie vast. Op basis van de gegeven antwoorden krijgt de klant een snel en effectief hulpaanbod. Het aanbod bestaat uit het aanreiken van tips en tools of een doorverwijzing naar hulpverlening bij een (lokale) instantie. “De omvang van huishoudens met financiële schulden en betalingsachterstanden in Nederland is groot en neemt door de huidige coronacrisis alleen maar meer toe. Dit kunnen we daarom alleen maar breed-maatschappelijk (publieke- en private organisaties samen) oplossen. Alleen samen lukt het om te werken aan een schuldzorgenvrij Nederland”, aldus initiatiefnemer NSR en directeur Geldfit Nederland, Martin Suithoff.

Problematische schulden voorkomen

GGN heeft als grootste incasso- en gerechtsdeurwaarder van Nederland een landelijke dekking van deurwaarders. Kees van den Heuvel, commercieel directeur van GGN juicht de samenwerking binnen de Nederlandse Schuldhulproute toe. “Als marktleider in de deurwaardersbranche zijn wij erg blij met deze samenwerking”, vertelt hij. “Bij GGN willen we betalingsachterstanden niet alleen oplossen, we willen problematische schulden voorkomen.” Daarin ziet GGN binnen de NSR een mooie aansluiting bij Geldfit.nl. “Waarom allemaal het wiel opnieuw uitvinden en versnipperde initiatieven lanceren?”, licht Van den Heuvel toe. “Beter is het onze krachten te bundelen en samen op te trekken.”

Samenwerking met NSR 2

Nederlandse Schuldhulproute

GGN verwijst ook door naar andere partners in het traject van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR bestaat uit een samenwerking tussen Geldfit.nl, SchuldenlabNL, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse vereniging van Banken (NVB). Inmiddels zijn steeds meer partijen aangesloten. Zoals de gemeenten, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, telecombedrijven, deurwaarders en incassobedrijven. Allemaal met als doel om mensen schuldzorgenvrij te maken, door hen weer grip te geven op hun financiële situatie.

Kijk voor meer informatie op NederlandseSchuldhulproute.nl