Missie

Onze missie is om problematische schulden te voorkomen. We werken toe naar een situatie waarin het leeuwendeel van de betaalachterstanden wordt opgelost zónder rechterlijke tussenkomst. Middelen als ‘dagvaarden’ en ‘beslag leggen’ moeten alleen worden ingezet als middel wanneer dat echt nodig is, dus niet voordat we er alles aan hebben gedaan om de schulden zonder rechterlijke tussenkomst op te lossen. 

Idealiter creëren we een samenleving waarin er helemaal geen schulden meer zijn, wat ons overbodig zou maken. De missie van GGN is geslaagd als opdrachtgevers voor begeleiding en ondersteuning bij het oplossen of het voorkomen van betalingsproblemen van hun klanten vragen om een GGN-medewerker. 

Kernwaarden

Wij beseffen dat wij de middelen in handen hebben om maatschappelijk verantwoord incasseren te verheffen tot de norm. Wij doen dat volgens deze drie kernwaarden: aandacht, daadkracht en vooruitstrevend.

Aandacht

We verdiepen ons in de persoon achter de schuld en denken mee in een passende oplossing. Dit doen we met zorg, respect en aandacht. 

Daadkracht

In deze verantwoordelijke rol tonen wij daadkracht, zodat wij uitgroeien tot pionier van de noodzakelijke cultuurverandering in de deurwaarderswereld. We doen wat we beloven en zijn transparant in onze communicatie.

Vooruitstrevend

GGN is vooruitstrevend. Onze data en ervaringen zetten we in om verschillende typen mensen op verschillende manieren te benaderen. Dat doen we digitaal en geautomatiseerd, en waar mogelijk  persoonlijk. Juist op momenten waar persoonlijk contact belangrijk is. We verdiepen ons in de persoon achter de schuld en denken mee in een passende oplossing. Dit doen we met zorg, respect en aandacht. 

Delen op: