Sociaal incasseren uitgelicht


Verschillende belangen

De kern van sociaal incasseren gaat over de balans tussen de belangen van de opdrachtgever, de debiteur en de partij die de incassodienstverlening aanbiedt. In het verleden sloeg die balans vaak door naar het belang van de opdrachtgever en de dienstverlener. Dat de debiteur daarbij vaak het kind van de rekening was werd voor lief genomen. Bij sociaal incasseren wordt die balans weer rechtgetrokken. Als iemand wel wil, maar niet kan betalen, wat is dan het maatschappelijk nut van tal van kostenverhogende maatregelen, zoals boetes, juridische kosten, etcetera? 

Aandacht loont
Als je eerder in het incassoproces positieve aandacht geeft aan de debiteur, is de kans dat een betalingsachterstand uiteindelijk gaat leiden tot een problematische schuld een stuk kleiner. Voor GGN betekent het in de praktijk dat wij extra werkzaamheden verrichten en meer tijd besteden aan de debiteur, waarvoor de opdrachtgever ook bereid moet zijn om daarin te investeren. Daar staat tegenover, dat het in veel gevallen tot betere incassoresultaten leidt. Uiteindelijk draait het om mensen in beweging te krijgen. Soms is daarvoor een strenge aanpak nodig, veel vaker een helpende hand, omdat wij geloven dat aandacht loont.