Deurwaarder als schuldenconsulent: het Thuisbezoek

Doorverwijzing naar hulpinstantie of gemeente
Als een deurwaarder (al observerend) vaststelt, dat er bij de debiteur sprake is van een verslavingsprobleem, dan heeft het weinig zin om door te verwijzen naar een uitzendbureau.

Binnen de spelregels van de AVG kan de deurwaarder een debiteur doorverwijzen naar de gemeente of andere gespecialiseerde instelling. Het doorverwijzen kan overigens heel complex zijn als je bedenkt dat er alleen al in Rotterdam ongeveer 176 dienstverlenende instanties zijn op het gebied van schulden.

GGN Thuisbezoek
Een bezoek aan huis door de deurwaarder betekent een bezoek aan de debiteur vóórdat er gerechtelijke kosten worden gemaakt. Het doel is om ter plaatse inzicht te krijgen in de situatie van de debiteur en te komen tot een structurele en duurzame oplossing. Het GGN Thuisbezoek vindt plaats voordat er hoge proceskosten worden gemaakt zoals bij een dagvaarding of beslaglegging.

Onze deurwaarders brengen een bezoek aan mensen waarvan wij het idee hebben dat er een risico bestaat dat hun schulden problematisch worden. Tijdens dat bezoek scheppen we duidelijkheid in de situatie van de persoon en verwijzen we zo nodig door naar hulpverlenende instanties.