GGN Thuisbezoek voor gemeenten

Het oplossen van schulden kost de maatschappij veel geld. Thuisbezoeken door deurwaarders blijken zowel voor schuldeisers als mensen met schulden goede resultaten op te leveren. Aandacht en hulp voor de debiteur staan hierin centraal. Hoe eerder de deurwaarder namelijk met een debiteur in gesprek kan gaan, des te sneller is de achterliggende problematiek duidelijk. Dit verhoogt de kans op een effectieve oplossing aanzienlijk.

Signaleren van inwoners met problematische schulden

Gemeenten willen meer mensen met problematische schulden helpen. De dienst ‘Thuisbezoek voor gemeenten’ is hier speciaal op afgestemd. Gemeenten profiteren op deze manier van onze kennis van meer dan 3 miljoen particuliere debiteuren in Nederland. 

Bijvoorbeeld doordat we inwoners met problematische schulden signaleren die bij de gemeente onbekend zijn, zoals ZZP’ers, werkende minima en particuliere huurders.
Onze deurwaarders bezoeken hen, gaan in gesprek en leiden hen met toestemming door naar schuldhulpverlening. Daar wordt het huishouden dan versneld geholpen, zodat de situatie de-escaleert in plaats van dat deze erger wordt door extra kosten.

Zo worden wij het verlengstuk van de gemeente als het gaat over maatschappelijk verantwoord en sociaal incasseren en worden hoge proceskosten voor gemeenten voorkomen.

De voordelen:

Sociaal rendement

  • We helpen burgers bij het oplossen van hun schulden.
  • We signaleren mogelijke probleemgevallen die de overheid zelf niet in het vizier heeft.


Klantbinding en imagobehoud

  • Betrouwbare en integere aanpak dankzij onze hoogopgeleide GGN-deurwaarders.
  • De burger is optimaal geholpen dankzij de expertise van GGN-deurwaarders in het schulddomein en de omgang met mensen met schuldproblematiek.


Financieel rendement

  • Directe en versnelde toeleiding tot schuldhulpverlening.
  • Het oplossen van schulden bespaart de maatschappij veel geld.

Maak slim gebruik van onze kennis over 3,6 miljoen debiteuren

Omdat we de grootste database met debiteurengegevens hebben in Nederland, hebben we inzicht in de totale schuldenproblematiek van vrijwel elke gemeente. Wij hebben kennis over 3,6 miljoen debiteuren. Daarom zijn we ook in staat om probleemgevallen te signaleren die niet op de radar van de gemeente zelf staan. Bovendien is het vaak zo dat wij deze personen en wijken waarin ze wonen al ‘kennen’, en daarom weten we hoe we hen het beste kunnen benaderen.

Aandacht loont

Dankzij de juiste aandacht, in de vorm van deze thuisbezoek voor gemeenten-dienst, is de situatie sneller inzichtelijk, voorkomen we hoge kosten verderop in het proces, komen mensen sneller in beweging en leidt dit tot een beter passende oplossing voor alle partijen, zowel nu als later.

Zo voorkomen we problematische schulden, precies wat we als GGN willen bereiken voor gemeenten. Wij geloven namelijk in een juiste balans tussen financieel en sociaal rendement.

Delen op: