Schuldbewaking

Schuldbewaking is een effectief bewakingssysteem om oninbare vordering alsnog te incasseren. Na een intensief minnelijk en/of gerechtelijk traject moet helaas geconstateerd worden dat een openstaande vordering niet door de debiteur betaald is. Op dit moment blijken er bij de debiteur geen verhaalsmogelijkheden te zijn, maar het kan goed zijn dat uw debiteur in de toekomst wel verhaalsmogelijkheden biedt.
 
Met schuldbewaking volgen wij periodiek, met behulp van diverse bronnen, actief veranderingen in inkomens- en vermogenspositie en veranderingen in adresgegevens van uw debiteur. Zodra wij ruimere financiële mogelijkheden bij uw debiteur signaleren, ondernemen wij direct actie om uw openstaande vordering alsnog te incasseren.

Delen op: