Overheid

Overheidsinstanties krijgen regelmatig te maken met partijen die betalingsproblemen hebben. Om een optimaal betalingsrendement te realiseren, bieden wij gerichte dienstverlening die speciaal afgestemd is op gemeenten. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met lokale overheden bij het innen van privaat- en publiekrechtelijke vorderingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen prioriteiten. Daarom streeft GGN naar een nauwe samenwerking. Zo realiseren we maximaal rendement waar u dat wilt.

Specifieke kennis

Ons beleid is sociaal en rechtvaardig. GGN beschikt over specifieke kennis en ervaring bij het terugvorderen van teveelbetaalde uitkeringen. Maar dat niet alleen. Ook bij bezwaar- en beroepprocedures, beslaglegging en (dwang)invordering, milieudelicten, toegebrachte schade aan openbare eigendommen en alle andere (civiel)juridische werkzaamheden waar u als gemeente mee te maken kunt krijgen, staan wij u graag bij.

Ervaring op lokaal niveau

Onze dienstverlening voor gemeenten is altijd maatwerk. We streven naar een effectieve aanpak waarbij rechtvaardigheid en een sociaal beleid hand in hand gaan. Goed overleg vormt daarvoor de basis. Als we eenmaal bepaald hebben waar uw prioriteiten liggen, brengen we via een vast stappenplan de situatie in uw gemeente in kaart. Op deze manier kunnen wij u optimaal adviseren en efficiënt met u samenwerken. Bovendien zijn wij met onze vestigingen in alle regio’s van Nederland vertegenwoordigd en hebben wij een ruime ervaring op lokaal niveau.