Overheid

Overheidsinstanties krijgen regelmatig te maken met partijen die betalingsproblemen hebben. Om een optimaal betalingsrendement te realiseren, bieden wij gerichte dienstverlening die speciaal afgestemd is op gemeenten. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met lokale overheden bij het innen van privaat- en publiekrechtelijke vorderingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen prioriteiten. Daarom streeft GGN naar een nauwe samenwerking. Zo realiseren we maximaal rendement waar u dat wilt.

Specifieke kennis
Ons beleid is sociaal en rechtvaardig. GGN beschikt over specifieke kennis en ervaring bij het terugvorderen van teveelbetaalde uitkeringen. Maar dat niet alleen. Ook bij bezwaar- en beroepprocedures, beslaglegging en (dwang)invordering, milieudelicten, toegebrachte schade aan openbare eigendommen en alle andere (civiel)juridische werkzaamheden waar u als gemeente mee te maken kunt krijgen, staan wij u graag bij.

Ervaring op lokaal niveau
Onze dienstverlening voor gemeenten is altijd maatwerk. We streven naar een effectieve aanpak waarbij rechtvaardigheid en een sociaal beleid hand in hand gaan. Goed overleg vormt daarvoor de basis. Als we eenmaal bepaald hebben waar uw prioriteiten liggen, brengen we via een vast stappenplan de situatie in uw gemeente in kaart. Op deze manier kunnen wij u optimaal adviseren en efficiënt met u samenwerken. Bovendien zijn wij met onze vestigingen in alle regio’s van Nederland vertegenwoordigd en hebben wij een ruime ervaring op lokaal niveau.

GGN Thuisbezoek voor gemeenten
Voorkomen is beter dan genezen. Een belangrijk instrument om dit verschil te maken is het thuisbezoek voor gemeenten. We brengen een bezoek aan mensen waarvan wij het idee hebben dat er een risico bestaat dat hun schulden problematisch worden. Het oplossen van schulden kost de maatschappij veel geld. Daarom is het belangrijk om mensen met oplopende schulden snel te signaleren en aan te pakken. De deurwaarder kan hierin als bemiddelaar tussen schuldeisers en schuldenaren een belangrijke rol spelen. Lees er meer over via onderstaande button.