Update Wet Kwaliteit Incassodienstverlening

Met de groeiende schuldenproblematiek, is er vanuit diverse marktpartijen en de overheid veel aandacht voor het voorkomen van problematische schulden. Ook GGN levert hier met haar sociale incassobeleid een belangrijke bijdrage aan. Vanuit de overheid is onder andere afgelopen jaar de Wet Kwaliteit Incasso-dienstverlening (WKI) opgesteld. Graag informeren wij u over de context van de wet en welke veranderingen deze met zich mee zal brengen.

Wat is de WKI?

Het doel van de WKI is, kort gezegd, de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te vergroten en misstanden binnen de sector weg te nemen. Onderdeel hierbij is een aanpassing van de wijze van berekenen van incassokosten. Een aanpassing die tot doel heeft het voorkomen van het cumuleren van incassokosten bij termijnbetalingen uit duurovereenkomsten. Naar verwachting wordt deze bepaling van kracht in juli 2023.

Wat wijzigt er concreet?

In de huidige situatie zijn de incassokosten een percentage van de hoofdsom van de vordering. Over hoofdsommen tot 2.500 euro wordt een percentage van 15% met een minimum van 40 euro berekend. Het is toegestaan om na iedere factuur een 14-dagenbrief te sturen met daarin een aanzegging van de incassokosten over de hoofdsom. Bij termijnbetalingen kunnen daardoor na iedere vervallen termijn incassokosten worden aangezegd. Hierdoor vindt cumulatie van incassokosten plaats.

In de nieuwe situatie wordt specifiek gekeken naar termijnbetalingen die voortkomen uit duurovereenkomsten, waarvan de afzonderlijke termijnbedragen lager zijn dan 266,67 euro. In dit geval gelden de volgende wijzigingen:

  • Indien bij een termijnbetaling die lager is dan 266,67 euro in de afgelopen 6 maanden al een keer incassokosten in rekening zijn gebracht, mag voor deze nieuwe termijn slechts 20 euro worden gerekend in plaats van de huidige 40 euro.
  • In het geval van meerdere openstaande termijnbedragen, waarvoor in één 14-dagenbrief wordt aangemaand, geldt het hoogste bedrag aan incassokosten dat voor één van de betreffende termijnen in rekening kan worden gebracht. De incassokosten worden dus niet over de som van de termijnbedragen berekend.

Meer informatie

Om u zo goed en uitgebreid mogelijk te informeren, hebben wij een informatieve leaflet samengesteld die uitgebreid stilstaat bij de veranderingen en doormiddel van heldere rekenvoorbeelden de impact laat zien. Graag kijken onze incassospecialisten samen met u naar de mogelijke impact op uw organisatie.

Wilt u de informatieve leaflet aanvragen of meer informatie over deze wijzigingen, neem dan contact met ons op via sales@ggn.nl